Våra tjänster

VÄLKOMMEN TILL KRYAST I SVERIGE AB

Ledarskap

En stor framgångsfaktor för organisationer är när ledare ser att lönsamheten kommer ur det friska. Ett coachande och förtroendeingivande ledarskap minskar stress, samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen i organisationen.

LÄS MER

Kommunikation

I framgångsrika organisationer har medarbetarna stor kunskap och kännedom om verksamheten i hela organisationen och det är ”högt i tak”. I verksamheter med god kommunikation finns en levande feedbackkultur och där har medarbetarna lätt för att göra sig hörda

LÄS MER

Delaktighet

Flera studier visar att delaktighet ökar både meningsfullhet och engagemang på arbetsplatsen. Medarbetare som känner sig delaktiga har också bättre kontroll över sin arbetssituation och därmed bättre förmåga att hantera de krav som ställs.

LÄS MER

Hälsa och sjukfrånvaro

Många av de viktiga insatserna sker innan en anställd blir sjukskriven. Det får gärna vara insatser av förebyggande och främjande karaktär och det är avgörande att stödet sätts in tidigt. I synen på god hälsa är det också framgångsrikt att ha en kultur på företaget med sociala och förtroendeingivande företagsaktiviteter som gör att medarbetarna känner sig viktiga och uppskattade.

LÄS MER

FÖLJ OSS PÅ

KUNDER

REFERENSER