Våra tjänster

VÄLKOMMEN TILL KRYAST I SVERIGE AB

Ledarskap

En stor framgångsfaktor för organisationer är när ledare ser att lönsamheten kommer ur det friska. Ett coachande och förtroendeingivande ledarskap minskar stress, samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen i organisationen.

LÄS MER

Kommunikation

I framgångsrika organisationer har medarbetarna stor kunskap och kännedom om verksamheten i hela organisationen och det är ”högt i tak”. I verksamheter med god kommunikation finns en levande feedbackkultur och där har medarbetarna lätt för att göra sig hörda

LÄS MER

Delaktighet

Flera studier visar att delaktighet ökar både meningsfullhet och engagemang på arbetsplatsen. Medarbetare som känner sig delaktiga har också bättre kontroll över sin arbetssituation och därmed bättre förmåga att hantera de krav som ställs.

LÄS MER

Hälsa och sjukfrånvaro

Många av de viktiga insatserna sker innan en anställd blir sjukskriven. Det får gärna vara insatser av förebyggande och främjande karaktär och det är avgörande att stödet sätts in tidigt. I synen på god hälsa är det också framgångsrikt att ha en kultur på företaget med sociala och förtroendeingivande företagsaktiviteter som gör att medarbetarna känner sig viktiga och uppskattade.

LÄS MER

FÖLJ OSS PÅ

KUNDER

REFERENSER

UTMANINGEN:
Utmaningar i arbetsgruppen med ett behov av att förstå hur grupper utvecklas och hur den enskilde medarbetaren kan bidra!
LÖSNINGEN:
I samarbete med Kryast planerade vi och genomförde ett utvecklingsarbete i vilket Kryast genomförde en teamutbildning för ledare och medarbetare.
RESULTATET:
Under sin halvdag lyckades Kryast trycka på exakt de knappar vi behövde för att komma vidare. Tre månader senare är vår arbetsmiljö bättre med ett öppnare och mer positivt klimat!

SARA ERIXON
Avdelningschef | Vårdadministration Onkologkliniken Växjö
LINA KARLSSON
Avdelningschef | MEC vårdadministration

UTMANINGEN:
Vi hade bokat två utbildningsdagar för våra 100 medarbetare och ville ha en föreläsning som gav något till individen och samtidigt fyllde alla med energi.
LÖSNINGEN:
Gustaf anpassade inspirationsföreläsningen efter vår tidsram och såg till att den innehöll exempel som man kunde koppla till både jobbet och det privata.
RESULTATET:
Vi kände direkt hur energin höjdes i rummet och snacket fortsatte inte bara under dagen utan även efteråt. Alla medarbetare blev mycket nöjda!

PETER KABBENÄS
Enhetschef på Kronofogden

UTMANINGEN:
I samband med implementering av ny värdegrund sökte vi stöd hos Kryast i Sverige AB för att få konkreta tips och stöd i hur vi kan göra den nya värdegrunden levande i verksamheten.
LÖSNINGEN:
Tillsammans med Kryast hade vi en heldags workshop i aktivt värdegrundsarbete, där vi fokuserade på hur värdegrunden bli till stöd i medarbetarens vardag.
RESULTATET:
Värdegrundsarbetet är en process och vi fick i flera praktiska moment nyttig kunskap om hur värderingar blir levande i verksamheten. Är man dessutom i en grupp är det viktigt att man får diskutera och sätta ord på vad man tycker och känner. Det ger en större förståelse och därmed större respekt för varandra.


BERIT JUHLIN-BUNN
Förskolechef Växjö kommun

UTMANINGEN:
Efter en konferens med späckat innehåll ville vi avsluta dagen med något som gav glädje och energi till hela gruppen. Målet var också att teama som grupp då vi kom från olika kontor.
LÖSNINGEN:
Kryast styrde under 2 timmar upp en lättsam aktivitet i ett spännande format, där alla kunde delta utefter sina egna förutsättningar.
RESULTATET:
Mästarnas mästare var precis vad vi efterlyste, med ett härligt engagemang ifrån alla medarbetare.


CAROLINE LEIFSSON
PWC