HÅLLBAR ARBETSPLATS

LÖNSAMHET KOMMER UR DET FRISKA

De flesta har upplevt känslan av FLOW. Ett tillstånd som uppstår när vi känner djup kontroll, är helt uppslukade av det vi gör och klarar av de utmaningar vi ställs inför. I FLOW är vi produktiva och välmående, något som går hand i hand med vår övertygelse om att lönsamhet kommer ur det friska. För varje dag som individen, gruppen och organisationen är i den känslan så skapas också förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

FÖLJ OSS PÅ

FYRA NYCKLAR

2009 presenterade Prevent en stor forskningsstudie – ”Nycklar till friska företag” som sedan kom att ligga till grund för den nya arbetsföreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, som började gälla 31 mars 2016.

Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva (AFS 2015:4).

En av de viktigaste utgångspunkterna i arbetsföreskriften är riktningen mot ett mer främjande arbetsmiljöarbete som utgår från det friska och som bidrar till att utveckla hälsa.

På Kryast tror vi att lönsamhet kommer ur det friska och att detta leder till framgångsrika arbetsplatser, vilket går väl ihop med det som Prevents forskningsstudie visar på. Till grund för forskningsstudien låg resultatet av projektet ”Hälsa och Framtid” som genomfördes av Karolinska institutet. Projektet har kunnat visa att det finns en röd tråd i friska företag. Friska företag utmärks bland annat av ett gott ledarskap och av att erbjuda människor mening i arbetet. Det går också väl hand i hand med Kryast vision:

“Människor upplever sig själva, sina medmänniskor och sina arbetsplatser som en källa till inspiration och utvecklas i riktning mot sin fulla potential.”

Vad får människor att må bra och att trivas på jobbet? Projektet Hälsa och Framtid har följt arbetsplatser som har låg sjukfrånvaro och granskat deras arbetssätt. Resultatet visade sig i flera olika framgångsfaktorer som sammanfattas i fyra olika områden – nycklar till friska företag och organisationer. Vi har valt att kalla dessa Ledarskap, Delaktighet, Kommunikation samt Hälsa och sjukfrånvaro.

 

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER HÄR!

Vårt team

GUSTAF MÖLLER

VD och inspirationsföreläsare

Huvudansvar för kundrelationer, marknadsföring och ledningsarbete. Fyra års universitetsstudier inom Coaching and Sports Management vid Linnéuniversitetet och University of Minnesota Duluth.

Tel: 073-31 41 189
E-post: gustaf@kryast.se

HENRIK NÄSSTRÖM

Pedagog & Teamutvecklare

Utbildad idrottslärare vid Linnéuniversitetet. 60 hp ledarskap vid Linnéuniversitetet och HGO. UGL utbildad. Flerårig erfarenhet från praktiskt ledarskap och facilitering.

Tel: 073-36 44 814
E-post: henrik@kryast.se

IKA LÖNN

Idrotts- och hälsopedagog

Utbildare inom hälsopromotion och hälsofrämjande levnadsvanor med lång erfarenhet från olika organisationer.

Tel: 070-84 13 297
E-post: ika@kryast.se

MARIA KARLSSON

Beteendevetare & organisationsutvecklare

Utbildad beteendevetare med fokus på organisationsutveckling, fil. mag i sociologi. Har över 10 års erfarenhet av ledarskap och chefskap i små och stora företag och har bland annat jobbat med utbildningar för chefer och medarbetare inom hälsofrämjande insatser på arbetet.

Tel: 070-42 22 036
E-post: maria@kryast.se

GARY WARD

Organisations- och ledarskapsutvecklare

Över 2000 timmars erfarenhet av coachning. Erfaren utbildningsledare inom bland annat Coachande förhållningssätt, Förändringens fyra rum och MBTI. Licensierad Personlig Tränare.

Tel: 070-69 15 775
E-post: gary@kryast.se

TOBIAS OLSSON

Aktivitetssamordnare

Utbildad på Linnéuniversitetet inom Coachning and Sport Management. Flera års erfarenhet inom föreningslivet som fystränare för bland annat Växjö Lakers och Mjällby AIF. Även haft flera uppdrag inom näringslivet med uppgift att motivera till en god fysisk hälsa samt företagsaktiviteter i olika former.

Tel: 070-32 82 061
E-post: tobias@kryast.se

CLAES DAHLBÄCK

Aktivitetssamordnare

Utbildad pedagog inom idrott och hälsa, engelska och historia, samt 30 hp ledarskapsutbildning vid Linnéuniversitetet med mångårig erfarenhet inom yrket.

Tel: 073-31 22 953
E-post: claes@kryast.se

FÖLJ OSS PÅ