TEAMUTVECKLING

MED HENRIK NÄSSTRÖM

Pedagog & Team utvecklare

Utbildad idrottslärare vid Linnéuniversitetet. 60 hp ledarskap vid Linnéuniversitetet och HGO. UGL utbildad. Flerårig erfarenhet från praktiskt ledarskap och facilitering.

REFERENSER

UTMANINGEN:
Utmaningar i arbetsgruppen med ett behov av att förstå hur grupper utvecklas och hur den enskilde medarbetaren kan bidra!

LÖSNINGEN:
I samarbete med Kryast planerade vi och genomförde ett utvecklingsarbete i vilket Kryast genomförde en teamutbildning för ledare och medarbetare.

RESULTATET:
Under sin halvdag lyckades Kryast trycka på exakt de knappar vi behövde för att komma vidare. Tre månader senare är vår arbetsmiljö bättre med ett öppnare och mer positivt klimat!

SARA ERIXON
Avdelningschef | Vårdadministration Onkologkliniken Växjö

LINA KARLSSON
Avdelningschef | MEC vårdadministration

KONTAKTINFORMATION

010-5164516
info@kryast.se

BESKRIVNING

Vad är det som gör att vissa arbetsgrupper presterar bra, når höjder ingen trodde de skulle klara av och samtidigt har välmående medarbetare som tycker om att gå till jobbet?

Forskning visar att en grupp följer samma utvecklingsmönster som en människa – den föds/bildas, har en tonårstid följt av den vuxna perioden. I den här utbildningen tar vi med er på en resa där ni får kunskap om och uppleva de fyra faser en grupp går igenom för att bli ett TEAM. Halvdagen är därför ett perfekt avstamp för gruppen att ha med sig när de sedan jobbar med sin egen teamutveckling med målet att utnyttja sin fulla kapacitet!

INNEHÅLL

• Förstå hur grupper utvecklas och få ett gemensamt språk för detta

• Teambuilding aktiviteter med metaforer och känslor som består

• Glädje kombinerat med djup och allvar.

• Var befinner sig vår grupp och vad behöver vi framåt?

• Uppföljningsmöte med reflektioner och analys

TID

3-4 timmar

PLATS

Växjö eller Kristianstad med omnejd eller enligt överenskommelse

PRIS

En handledare halvdag (1-9 personer) 14500 kr

En handledare halvdag (10-15 personer) 17500 kr

Två handledare halvdagar (16-30 personer) 24500 kr.

Kostnader för eventuell lokalhyra tillkommer.

ERFARENHETER OCH REFERENSER

Visma SPCS, Ljungby kommun, Uppvidinge kommun, Mellansvenska städ, Renhållningen Kristianstad, Karlshamnbostäder, Ljungbybostäder, Kristianstad kommun, Nelson Garden, Gyptech, Kronofogden m.fl.

ÖVRIGT

Alla priser är exklusive moms och kostnader för lokal, resa, kost och logi vid arbete på annan ort. 7 % av kostnaden består om avbokning sker tidigare än 2 veckor innan det bestämda datumet, 50 % om avbokning sker mindre än 2 veckor innan det bestämda datumet. 30 dagars betalningsvillkor.