Värdegrund

Ta fram en levande värdegrund som skapar yrkesstolthet och öka er motivation och känsla av meningsfullhet!

Företagsaktivitet Mästarnas Mästare

En rolig lagtävling som passar alla. Vilka blir mästarnas mästare hos er?

Hållbart ledarskap

Utbildning för era ledare inom KASAM och Friskfaktorer. Att må bra som chef och leda hälsofrämjande.

Teamutveckling

Utbildning inom teamutveckling. Ett perfekt avstamp för arbetsgrupper med målet att nå er fulla kapacitet!

Hållbart medarbetarskap

Vi är vår egen arbetsmiljö! Hur kan alla bidra till arbetsglädje på kontoret? Lär er enkla verktyg!

Stresshantering

Konkreta verktyg för era medarbetare att använda med fokus på stresshantering.

Inspirations­föreläsning

Inspirationsföreläsning med metoder för ökad motivation och förändrade beteenden.

Våra tjänster

LEDARSKAP

En stor framgångsfaktor för organisationer är när ledare ser att lönsamheten kommer ur det friska. Ett coachande och förtroendeingivande ledarskap minskar stress, samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen i organisationen.

Få stöd och råd genom individuellt chefsstöd från Kryast. Utvecklas som ledare och hitta lösningar på dina utmaningar!

Utveckla era ledare inom coachande förhållningssätt, chef vs ledare, värdegrund, förändring etc. Praktiskt och prisvärt!

Hur ska ledaren agera i teamutvecklingens olika faser för att arbetsgruppen ska utvecklas mot att bli ett TEAM?

Utbildning för era ledare inom KASAM och Friskfaktorer. Att må bra som chef och leda hälsofrämjande.

DELAKTIGHET

Flera studier visar att delaktighet ökar både meningsfullhet och engagemang på arbetsplatsen. Medarbetare som känner sig delaktiga har också bättre kontroll över sin arbetssituation och därmed bättre förmåga att hantera de krav som ställs.

Vi är varandras arbetsmiljö! Hur kan alla bidra till arbetsglädje på kontoret? Lär er enkla verktyg!

En föreläsning som ger inspiration till hur vi skapar en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

KOMMUNIKATION

I framgångsrika organisationer har medarbetarna stor kunskap och kännedom om verksamheten i hela organisationen och det är ”högt i tak”. I verksamheter med god kommunikation finns en levande feedbackkultur och där har medarbetarna lätt för att göra sig hörda

Utbildning inom teamutveckling. Ett perfekt avstamp för arbetsgrupper med målet att nå er fulla kapacitet!

Ta fram en levande värdegrund som skapar yrkesstolthet och öka er motivation och känsla av meningsfullhet!

Förändringsarbete i praktiken. Förstå förändringsprocesser och genomför ett framgångsrikt förändringsarbete.

För den som har i sina arbetsuppgifter att tala inför grupper och känner ett behov av att bygga på sitt självförtroende och/eller vill utveckla sina presentationsfärdigheter.

HÄLSA OCH SJUKFRÅNVARO

Många av de viktiga insatserna sker innan en anställd blir sjukskriven. Det får gärna vara insatser av förebyggande och främjande karaktär och det är avgörande att stödet sätts in tidigt. I synen på god hälsa är det också framgångsrikt att ha en kultur på företaget med sociala och förtroendeingivande företagsaktiviteter som gör att medarbetarna känner sig viktiga och uppskattade.

Inspirationsföreläsning med metoder för ökad motivation och förändrade beteenden.

Konkreta verktyg för era medarbetare att använda med fokus på stresshantering.

En inspirationsföreläsning om hållbara matvanor, där aktuell fakta och forskning på ett enkelt sätt landar i ditt kök.

Res jorden runt med oss i vår roliga företagsaktivitet Backpacker!

En rolig lagtävling som passar alla. Vilka blir mästarnas mästare hos er?

FÖLJ OSS PÅ