VÄRDEGRUND

MED MARIA KARLSSON

Organisations- och ledarskapsutvecklare.

Över 10 års erfarenhet som chef i små och stora organisationer, på både operativ och strategisk nivå.

REFERENSER

UTMANINGEN:

I samband med implementering av ny värdegrund sökte vi stöd hos Kryast i Sverige AB för att få konkreta tips och stöd i hur vi kan göra den nya värdegrunden levande i verksamheten.

LÖSNINGEN:

Tillsammans med Kryast hade vi en heldags workshop i aktivt värdegrundsarbete, där vi fokuserade på hur värdegrunden bli till stöd i medarbetarens vardag.

RESULTATET:

Värdegrundsarbetet är en process och vi fick i flera praktiska moment nyttig kunskap om hur värderingar blir levande i verksamheten. Är man dessutom i en grupp är det viktigt att man får diskutera och sätta ord på vad man tycker och känner. Det ger en större förståelse och därmed större respekt för varandra.

 Berit Juhlin-Bunn, Förskolechef Växjö kommun

KONTAKTINFORMATION

010-5164516
info@kryast.se

BESKRIVNING

Vad är det som gör att man känner sig inspirerad och motiverad på sin arbetsplats och i övriga livet? Vad gör oss yrkesstolta? Och hur kan vi genom en levande värdegrund öka vår motivation och känsla av meningsfullhet? Maria Karlsson tar med er på en energifylld workshop om hur vi lever vår värdegrund, känner yrkesstolthet och når personlig utveckling på jobbet.

INNEHÅLL

• Vetenskapliga teorier blandat med erfarenheter som beteendevetare, ledare och människa.

• Framtagandet av en värdegrund eller arbete med en befintlig

• Praktiska övningar och dialog.

• Metoder för hur värdegrunden går från hyllvärmare till vägledande i vårt dagliga arbete.

• Enkla och konkreta tips på hur vi skapar yrkesstolthet på vår arbetsplats och i vår organisation.

• En glädjefylld workshop som utmanar invanda mönster.

TID

Halvdag/Heldag

PLATS

Växjö med omnejd eller enligt överenskommelse

PRIS

Halvdag: 17500 kr
Heldag: 24500 kr Kostnader för eventuell lokalhyra tillkommer.

ERFARENHETER OCH REFERENSER

Växjö kommun m.fl.

ÖVRIGT

Alla priser är exklusive moms och kostnader för lokal, resa, kost och logi vid arbete på annan ort. 7 % av kostnaden består om avbokning sker tidigare än 2 veckor innan det bestämda datumet, 50 % om avbokning sker mindre än 2 veckor innan det bestämda datumet. 30 dagars betalningsvillkor.