Våra tjänster

MÄSTARNAS MÄSTARE

Ledarskapsutveckling

Ledare är viktiga i alla organisationer. De ska fånga upp sina medarbetare och hantera många frågor i vardagen vilket ställer krav på ledarskap. För att lyckas med detta måste ledarna ha en förmåga att se helheten i verksamheten och kunna kommunicera den vidare till medarbetarna på ett tydligt och inspirerande sätt. Våra tjänster inom ledarskap syftar till att ge era ledare verktyg och egna insikter som leder till en direkt förändring i vardagen både på kort och lång sikt.

Kommunikation

I hållbara organisationer har medarbetarna god kunskap och kännedom om hela verksamheten och det är ”högt i tak”. Värdegrunden hålls levande i praktiken och bidrar till trygghet och mening för alla i organisationen. I verksamheter med god kommunikation finns en levande feedbackkultur och där har medarbetarna lätt för att göra sig hörda.

Hälsa och Friskvård

Hälsoarbetet är ett gemensamt ansvar hos arbetsgivare och medarbetare, där chefen och organisationen kan skapa förutsättningar för att individen ska kunna, vilja och orka ta ansvar för sin hälsa. I våra tjänster inom hälsa och friskvård vill vi inspirera era medarbetare till val som utvecklar den egna hälsan på ett sätt som både förebygger ohälsa och stärker hälsa.

Teamutveckling

Forskning visar att väl utvecklade grupper både presterar bättre tillsammans samtidigt som stressnivån hos individerna sjunker och välmående ökar. Våra tjänster inom teamutveckling tar avstamp i Susan Wheelans världsledande forskning där vår ambition är att skapa förutsättningar för er att gå från att vara en grupp till att bli ett TEAM och tillsammans nå er fulla potential.

Arbetsmiljö

En frisk arbetsplats har balans mellan det som krävs och de resurser som står till buds för arbetet. I OSA:n (Organisatorisk och social arbetsmiljö) förtydligar man vad arbetsgivare och medarbetare bör göra för att nå en god social och organisatorisk arbetsmiljö. Våra tjänster inom arbetsmiljö syftar till att ge er inspiration och verktyg för Hur man levandegör ett främjande arbete i vardagen så att förutsättningar för den friska arbetsplatsen skapas.

Personalaktiviteter

När vi träffas och gör bra saker tillsammans utvecklas vårt samarbete, vår kommunikation och vår problemlösningsförmåga. Våra personalaktiviteter syftar till att skapa glädje, engagemang och gemenskap mellan er som deltar på ett sätt som passar alla. Så när ni kommer tillbaka till arbetsplatsen gör ni det med mer energi, många härliga minnen och stärkta relationer.

FÖLJ OSS PÅ

UTMANINGEN:
Utmaningar i arbetsgruppen med ett behov av att förstå hur grupper utvecklas och hur den enskilde medarbetaren kan bidra!
LÖSNINGEN:
I samarbete med Kryast planerade vi och genomförde ett utvecklingsarbete i vilket Kryast genomförde en teamutbildning för ledare och medarbetare.
RESULTATET:
Under sin halvdag lyckades Kryast trycka på exakt de knappar vi behövde för att komma vidare. Tre månader senare är vår arbetsmiljö bättre med ett öppnare och mer positivt klimat!

SARA ERIXON
Avdelningschef | Vårdadministration Onkologkliniken Växjö
LINA KARLSSON
Avdelningschef | MEC vårdadministration

UTMANINGEN:
Vi hade bokat två utbildningsdagar för våra 100 medarbetare och ville ha en föreläsning som gav något till individen och samtidigt fyllde alla med energi.
LÖSNINGEN:
Gustaf anpassade inspirationsföreläsningen efter vår tidsram och såg till att den innehöll exempel som man kunde koppla till både jobbet och det privata.
RESULTATET:
Vi kände direkt hur energin höjdes i rummet och snacket fortsatte inte bara under dagen utan även efteråt. Alla medarbetare blev mycket nöjda!

PETER KABBENÄS
Enhetschef på Kronofogden

UTMANINGEN:
I samband med implementering av ny värdegrund sökte vi stöd hos Kryast i Sverige AB för att få konkreta tips och stöd i hur vi kan göra den nya värdegrunden levande i verksamheten.
LÖSNINGEN:
Tillsammans med Kryast hade vi en heldags workshop i aktivt värdegrundsarbete, där vi fokuserade på hur värdegrunden bli till stöd i medarbetarens vardag.
RESULTATET:
Värdegrundsarbetet är en process och vi fick i flera praktiska moment nyttig kunskap om hur värderingar blir levande i verksamheten. Är man dessutom i en grupp är det viktigt att man får diskutera och sätta ord på vad man tycker och känner. Det ger en större förståelse och därmed större respekt för varandra.


BERIT JUHLIN-BUNN
Förskolechef Växjö kommun

UTMANINGEN:
Efter en konferens med späckat innehåll ville vi avsluta dagen med något som gav glädje och energi till hela gruppen. Målet var också att teama som grupp då vi kom från olika kontor.
LÖSNINGEN:
Kryast styrde under 2 timmar upp en lättsam aktivitet i ett spännande format, där alla kunde delta utefter sina egna förutsättningar.
RESULTATET:
Mästarnas mästare var precis vad vi efterlyste, med ett härligt engagemang ifrån alla medarbetare.


CAROLINE LEIFSSON
PWC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!