Arbetsmiljö

En frisk arbetsplats har balans mellan det som krävs och de resurser som står till buds för arbetet. I OSA:n (Organisatorisk och social arbetsmiljö) förtydligar man vad arbetsgivare och medarbetare bör göra för att nå en god social och organisatorisk arbetsmiljö. Våra tjänster inom arbetsmiljö syftar till att ge er inspiration och verktyg för Hur man levandegör ett främjande arbete i vardagen så att förutsättningar för den friska arbetsplatsen skapas.

Hållbar arbetsplats

En föreläsning som ger inspiration till hur vi skapar en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Arbetsmiljöhandledning

En central faktor för medarbetarnas trivsel, prestation och välbefinnande är hur de upplever sin arbetsmiljö där chefen har en nyckelroll.

OSA

Det finns idag många skrifter och utbildningar som belyser vad denna arbetsföreskrift handlar om. Nu är det dags att ta steget och prata om hur vi på arbetsplatsen ska arbeta för att jobbet ska bli förebyggande och främjande.

Psykosocial arbetsmiljö

Vi är varandras arbetsmiljö! Hur kan alla bidra till arbetsglädje på kontoret? Lär er enkla verktyg!

Handledning grupper

Inom kontaktnära yrken har man ett behov av professionsutveckling och stöd för att skapa hållbarhet utifrån sin yrkesroll. I föreskrifterna och vägledningen för Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) lyfts dessutom vikten av reflektion och forum för kollegiala samtal. En metod för detta är handledning.

UTMANINGEN:
Utmaningar i arbetsgruppen med ett behov av att förstå hur grupper utvecklas och hur den enskilde medarbetaren kan bidra!
LÖSNINGEN:
I samarbete med Kryast planerade vi och genomförde ett utvecklingsarbete i vilket Kryast genomförde en teamutbildning för ledare och medarbetare.
RESULTATET:
Under sin halvdag lyckades Kryast trycka på exakt de knappar vi behövde för att komma vidare. Tre månader senare är vår arbetsmiljö bättre med ett öppnare och mer positivt klimat!

SARA ERIXON
Avdelningschef | Vårdadministration Onkologkliniken Växjö
LINA KARLSSON
Avdelningschef | MEC vårdadministration

UTMANINGEN:
Vi hade bokat två utbildningsdagar för våra 100 medarbetare och ville ha en föreläsning som gav något till individen och samtidigt fyllde alla med energi.
LÖSNINGEN:
Gustaf anpassade inspirationsföreläsningen efter vår tidsram och såg till att den innehöll exempel som man kunde koppla till både jobbet och det privata.
RESULTATET:
Vi kände direkt hur energin höjdes i rummet och snacket fortsatte inte bara under dagen utan även efteråt. Alla medarbetare blev mycket nöjda!

PETER KABBENÄS
Enhetschef på Kronofogden

UTMANINGEN:
I samband med implementering av ny värdegrund sökte vi stöd hos Kryast i Sverige AB för att få konkreta tips och stöd i hur vi kan göra den nya värdegrunden levande i verksamheten.
LÖSNINGEN:
Tillsammans med Kryast hade vi en heldags workshop i aktivt värdegrundsarbete, där vi fokuserade på hur värdegrunden bli till stöd i medarbetarens vardag.
RESULTATET:
Värdegrundsarbetet är en process och vi fick i flera praktiska moment nyttig kunskap om hur värderingar blir levande i verksamheten. Är man dessutom i en grupp är det viktigt att man får diskutera och sätta ord på vad man tycker och känner. Det ger en större förståelse och därmed större respekt för varandra.


BERIT JUHLIN-BUNN
Förskolechef Växjö kommun

UTMANINGEN:
Efter en konferens med späckat innehåll ville vi avsluta dagen med något som gav glädje och energi till hela gruppen. Målet var också att teama som grupp då vi kom från olika kontor.
LÖSNINGEN:
Kryast styrde under 2 timmar upp en lättsam aktivitet i ett spännande format, där alla kunde delta utefter sina egna förutsättningar.
RESULTATET:
Mästarnas mästare var precis vad vi efterlyste, med ett härligt engagemang ifrån alla medarbetare.


CAROLINE LEIFSSON
PWC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!