ARBETSMILJÖHANDLEDNING

MAJA GRÈEN

Beteendevetare, handledare och teamutvecklare
Maja har lång erfarenhet av teamutveckling inom företagshälsovård, som egen konsult och som chef. Auktoriserad socionom, diplomerad St:Lukasterapeut, 45 högskolepoäng i handledning och licensierad i GDQ Group Development Questionnaire.

En central faktor för medarbetarnas trivsel, prestation och välbefinnande är hur de upplever sin arbetsmiljö. Arbetsplatsens chef har en nyckelroll i allt vad gäller arbetsmiljön på arbetsplatsen. Chefen, som representant för arbetsgivaren, har ett utökat ansvar för att förhindra olycksfall och ohälsa samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Detta har blivit extra uppmärksammat sedan föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4.
I vår handledning utgår vi från konkreta händelser i ert arbete som chef eller t ex skyddsombud. Genom att få handledning i egna utmaningar får cheferna inte bara en lösning utan delar även ett lärande mellan varandra som stärker chefen i sitt ledarskap vilket får en främjande effekt i verksamheten.

Tel: 010-5164516        E-post: info@kryast.se

Det här kan ni förvänta er

  • Vi utgår från faktiska händelser i arbetet.
  • Deltagarna bidrar med sina egna ärenden och erfarenheter.
  • Konkreta verktyg och insikter kring mig själv som människa och i min roll som chef.
  • Gratis tillgång till möteslokal med utsikt över Växjö
  • Terminsavslutning tillsammans med överordnad chef ingår vid behov.

Tid
2-3 h (gärna sex tillfällen över ett år)

Pris
Ett tillfälle: 9700 kr
Sex tillfällen: 8900 kr/tillfälle

Plats
Er valda plats

Antal
6-8 personer

Region Jönköping, Växjö kommun, Arbetsförmedlingen
Kontakta gärna för referens: Annika Lindholm, Palliativa vårdenheten Jönköping, 010-2425980

Alla priser är exklusive moms och kostnader för lokal, resa, kost och logi. Fri avbokning fram till 3 månader innan det bestämda datumet. 7 % av kostnaden består om avbokning sker tidigare än 2 veckor innan det bestämda datumet, 50 % om avbokning sker mindre än 2 veckor innan det bestämda datumet. 30 dagars betalningsvillkor med dröjsmålsränta som påföljd vid sena betalningar. Vid sjukdom från vår sida ersätts kunden med ett nytt tillfälle för halva priset. Offerten är giltig i 60 dagar från att den skickades och vi förbehåller oss rätten att tacka nej till leverans om skäl finns för detta.

I denna tjänst kommer ni jobba med följande nycklar:

Hälsa & sjukfrånvaro

Kommunikation

Ledarskap

Tid:

2-3 h/tillfälle

Pris:

8900 kr – 9 700 kr/tillfälle

Kontakta oss här vid frågor och bokningar

UTMANINGEN:
Utmaningar i arbetsgruppen med ett behov av att förstå hur grupper utvecklas och hur den enskilde medarbetaren kan bidra!
LÖSNINGEN:
I samarbete med Kryast planerade vi och genomförde ett utvecklingsarbete i vilket Kryast genomförde en teamutbildning för ledare och medarbetare.
RESULTATET:
Under sin halvdag lyckades Kryast trycka på exakt de knappar vi behövde för att komma vidare. Tre månader senare är vår arbetsmiljö bättre med ett öppnare och mer positivt klimat!

SARA ERIXON
Avdelningschef | Vårdadministration Onkologkliniken Växjö
LINA KARLSSON
Avdelningschef | MEC vårdadministration

UTMANINGEN:
Vi hade bokat två utbildningsdagar för våra 100 medarbetare och ville ha en föreläsning som gav något till individen och samtidigt fyllde alla med energi.
LÖSNINGEN:
Gustaf anpassade inspirationsföreläsningen efter vår tidsram och såg till att den innehöll exempel som man kunde koppla till både jobbet och det privata.
RESULTATET:
Vi kände direkt hur energin höjdes i rummet och snacket fortsatte inte bara under dagen utan även efteråt. Alla medarbetare blev mycket nöjda!

PETER KABBENÄS
Enhetschef på Kronofogden

UTMANINGEN:
I samband med implementering av ny värdegrund sökte vi stöd hos Kryast i Sverige AB för att få konkreta tips och stöd i hur vi kan göra den nya värdegrunden levande i verksamheten.
LÖSNINGEN:
Tillsammans med Kryast hade vi en heldags workshop i aktivt värdegrundsarbete, där vi fokuserade på hur värdegrunden bli till stöd i medarbetarens vardag.
RESULTATET:
Värdegrundsarbetet är en process och vi fick i flera praktiska moment nyttig kunskap om hur värderingar blir levande i verksamheten. Är man dessutom i en grupp är det viktigt att man får diskutera och sätta ord på vad man tycker och känner. Det ger en större förståelse och därmed större respekt för varandra.


BERIT JUHLIN-BUNN
Förskolechef Växjö kommun

UTMANINGEN:
Efter en konferens med späckat innehåll ville vi avsluta dagen med något som gav glädje och energi till hela gruppen. Målet var också att teama som grupp då vi kom från olika kontor.
LÖSNINGEN:
Kryast styrde under 2 timmar upp en lättsam aktivitet i ett spännande format, där alla kunde delta utefter sina egna förutsättningar.
RESULTATET:
Mästarnas mästare var precis vad vi efterlyste, med ett härligt engagemang ifrån alla medarbetare.


CAROLINE LEIFSSON
PWC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!