DREAM TEAM

HENRIK NÄSSTRÖM

Pedagog & Team utvecklare

Utbildad idrottslärare vid Linnéuniversitetet. 60 hp ledarskap vid Linnéuniversitetet och HGO. UGL utbildad. Flerårig erfarenhet från praktiskt ledarskap och facilitering.

KONTAKTINFORMATION

010-5164516
info@kryast.se

FÖLJ OSS PÅ

Alla chefer vill ha det, men hur når vi dit?

Precis som många andra företag världen över är Google beroende av framgångsrika, effektiva och innovativa arbetsgrupper. 2012 bestämde de sig därför för att söka svaret på vad det är som gör att vissa grupper utvecklas till team medan andra inte gör det. De anställde en grupp forskare och sjösatte projekt Aristoteles med målsättningen att hitta framgångsfaktorn!
Resultatet efter flera års forskning pekar på att det är normerna, de outtalade regler som styr hur grupper fungerar, som också påverkar dess prestation i stor utsträckning.

Exempel på framgångsrika normer var att alla gruppmedlemmar kan dela med sig av tankar och idéer utan risk att göra bort sig, att kunna erkänna misstag utan att bli klandrad, att respektera varandras känslor och att alla medarbetare haft möjlighet att bli lyssnad på vid dagens slut.
Dessa normer pekar i riktning mot begreppet psykologisk trygghet som till syvende och sist handlar om hur vi beter oss med varandra.  Till synes små saker som att lyssna, våga fråga och att be om hjälp bidrar till att skapa psykologisk trygghet och framgångsrika team!
Läs gärna mer här https://blogg.adecco.se/snalla-team-nar-langst/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!