LEDARSKAPSFILOSOFI

GUSTAF MÖLLER

VD och inspirationsföreläsare

Huvudansvar för kundrelationer, marknadsföring och ledningsarbete. Fyra års universitetsstudier inom Coaching and Sports Management vid Linnéuniversitetet och University of Minnesota Duluth.

KONTAKTINFORMATION

010-5164516
info@kryast.se

FÖLJ OSS PÅ

Hållbar arbetsplats

LEDARSKAPSFILOSOFI

Genom att tillsammans med kollegor jobba kontinuerligt med feedback har jag fått en ökad medvetenhet om mitt agerande i olika arbetsrelaterade situationer. Och genom att låta mig bli coachad har jag fått möjlighet att landa vilken ledare jag vill vara. Baserat på detta har jag tagit fram en ledarskapsfilosofi som bygger på tre ”ord”:

 

Situations anpassat = Jag tror att ledarskapet måste anpassa sig efter rådande situation. Möts jag av en grupp i behov av tydlighet behöver jag erbjuda tydlighet. Behöver de utrymme så ska jag erbjuda utrymme.

Empatiskt/Rationellt = Jag tror på beslut som tas genom 50 % hjärta och 50 % hjärna. Mina erfarenheter har lärt mig att ytterligheterna ger kortsiktiga resultat medan kombinationen skapar hållbarhet!

Lyhört = Som ledare måste jag lyssna. Det jag ser, hör och känner skapar inte bara förutsättningar för kloka beslut. Det gör också att jag får möjlighet att anpassa mitt ledarskap efter situationen.

 

Varför leder du?

Hur leder du?

Hur vill du leda?

 

Kanske något att fundera på över julen? 😉

 

Gustaf Möller,

Kryast i Sverige AB

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!