Fokus på det som fungerar!

MARIA KARLSSON

Organisations- och ledarskapsutvecklare.

Över 10 års erfarenhet som chef i små och stora organisationer, på både operativ och strategisk nivå.

KONTAKTINFORMATION

010-5164516
info@kryast.se

FÖLJ OSS PÅ

Hållbar arbetsplats

Hur kommer det sig att vissa företag och organisationer lyckas skapa miljöer där människor blir sedda, där människor är delaktiga och får ta ansvar – och där detta i sin tur leder till motivation, meningsfullhet och kraft i verksamheten? En av anledningar är att ha ett lösningsfokuserat synsätt i organisationen och lägga fokus och energi på det som fungerar snarare än på det som inte fungerar. Det finns många framgångsrika ledare som kommit långt genom denna strategi och en av dem är Pia Sundhage. Hennes paroll har blivit att få fotbollsspelare att växa genom att fokusera på framgångsfaktorerna. Hon menar att det först blir en bra balans mellan positiv och negativ feedback när förhållandet är 7/1, d.v.s. att vi ska ge sju gånger så mycket positiv feedback som negativ.
Vi tror på ledare som ofta bekräftar det som fungerar i en organisation. Hur tänker Du? Nedan bild ger en bra illustration på vad som kan hända i en organisation när ledaren har tilltro till sina medarbetare, bekräftar och ger beröm.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!