Följarskap

Gustaf Möller

VD och inspirationsföreläsare

Huvudansvar för kundrelationer, marknadsföring och ledningsarbete. Fyra års universitetsstudier inom Coaching and Sports Management vid Linnéuniversitetet och University of Minnesota Duluth.

KONTAKTINFORMATION

010-5164516
info@kryast.se

FÖLJ OSS PÅ

Medarbetarskap

Det pratas en del om följarskap nu. Precis som de flesta ledarskapsbegrepp är de inte nya utan populära i olika tider. Just följarskap som begrepp sägs ha myntats under 90-talet av den amerikanska författaren Robert E. Kelley. Men dess innebörd är knappast ny. För att leda behöver man följare. Annars är man bara ett namn på ett papper med en befattning som råkar heta “chef”.

Så vad gör du för att förtjäna följare som chef? De kommer inte automatiskt. Man måste ha tålamod och vara lyhörd. Framförallt måste man vara närvarande i det sammanhang där följarna finns. Att låsa in sig på kontoret och skylla på en tjock kalender brukar t ex INTE vara en lyckad metod för att få följare. Det är faktiskt ganska enkelt att dra paralleller till dagens sociala medier. För det första måste man ha ett konto där följarna finns. Sen måste man vara aktiv på det kontot, man måste visa varför det är värt mödan att följa just mig. Gör man det skapas förutsättningar för följarskap, om man kommunicerar rätt budskap dvs! Men vad det innebär sparar vi till ett framtida inlägg!

Gustaf Möller
VD, Kryast i Sverige AB

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!