Förändringsarbete Växjö och Kristianstad

MED MARIA KARLSSON

Organisations- och ledarskapsutvecklare.
Över 10 års erfarenhet som chef i små och stora organisationer, på både operativ och strategisk nivå.

Kryast har utvecklat en workshop för organisationer i Växjö och Kristianstad med omnejd.  Den kanske viktigaste förklaringen till ett framgångsrikt förändringsarbete är delaktighet, engagemang och meningsfullhet. Det är också en förutsättning för att det ska leda till ett positivt lärande och utveckling. I denna workshop lär vi oss om de mänskliga reaktionerna i en förändringsprocess genom praktiska övningar och reflektioner. När vi inte vet vad som väntar oss kan osäkerheten leda till motstånd och svårigheter vilket ni kommer få verktyg att jobba vidare med. Med hjälp av den individuella och organisatoriska förändringskurvan lär vi oss vad vi behöver både som medarbetare och grupp i en större förändring på vår arbetsplats. När medarbetarna förstår och är i ett sammanhang får de energi och ökad motivation vilket leder till bättre resultat och ett mer framgångsrikt förändringsarbete.

Vi finns i Växjö och Kristianstad med omnejd och utbildar organisationer inom området.

Tel: 010-5164516        E-post: info@kryast.se

• Konkreta metoder och praktiska övningar
• Enkla verktyg för både individ och organisation
• Svar på hur vi hanterar vårt eget motstånd och upplevda svårigheter i ett förändringsarbete
• Goda exempel på bra förändringsarbete och hur delaktighet, engagemang och meningsfullhet kan bidra för att nå en lyckosam förändring
• Hur förankras förändring hos olika slags personlighetstyper?

Tid
Halvdag
Pris
18 500 kr, Kostnader för eventuell lokalhyra tillkommer.
Plats
Växjö och Kristianstad med omnejd eller enligt överenskommelse

Lessebo kommun m.fl.

Alla priser är exklusive moms och kostnader för lokal, resa, kost och logi. Fri avbokning fram till 3 månader innan det bestämda datumet. 7 % av kostnaden består om avbokning sker tidigare än 2 veckor innan det bestämda datumet, 50 % om avbokning sker mindre än 2 veckor innan det bestämda datumet. 30 dagars betalningsvillkor med dröjsmålsränta som påföljd vid sena betalningar. Vid sjukdom från vår sida ersätts kunden med ett nytt tillfälle för halva priset. Offerten är giltig i 60 dagar från att den skickades och vi förbehåller oss rätten att tacka nej till leverans om skäl finns för detta.

I denna tjänst kommer ni jobba med följande nycklar:

Delaktighet

VÅR AMBITION MED FÖRÄNDRINGSARBETE

Kryast i Växjö och Kristianstad strävar efter att hjälpa er organisation med förändringsarbete. Vi lägger stor vikt vid konkreta metoder, praktiska övningar och enkla verktyg. Under workshopen diskuterar vi vårt individuella motstånd och vad som kan upplevas som svårt i förändringsprocessen. Tillsammans tar vi fram exempel på bra förändringsarbete där delaktighet, engagemang och meningsfullhet bidrar till en lyckad förändring. Workshopen utvecklar även hur förändring förankras beroende på personlighetstyper.

KONTAKTA OSS – FÖRÄNDRINGSARBETE

Låter workshopen intressant, vill ni veta mer om förändringsarbete? Tveka inte att kontakta oss, vi hjälper såväl små som stora organisationer i Växjö och Kristianstad med omnejd. Tillsammans skräddarsyr vi workshopen utefter era behov och önskemål.

Tid:

Halvdag

Pris:

18 500 kr (en handledare)

Kontakta oss här vid frågor och bokningar

UTMANINGEN:
Utmaningar i arbetsgruppen med ett behov av att förstå hur grupper utvecklas och hur den enskilde medarbetaren kan bidra!
LÖSNINGEN:
I samarbete med Kryast planerade vi och genomförde ett utvecklingsarbete i vilket Kryast genomförde en teamutbildning för ledare och medarbetare.
RESULTATET:
Under sin halvdag lyckades Kryast trycka på exakt de knappar vi behövde för att komma vidare. Tre månader senare är vår arbetsmiljö bättre med ett öppnare och mer positivt klimat!

SARA ERIXON
Avdelningschef | Vårdadministration Onkologkliniken Växjö
LINA KARLSSON
Avdelningschef | MEC vårdadministration

UTMANINGEN:
Vi hade bokat två utbildningsdagar för våra 100 medarbetare och ville ha en föreläsning som gav något till individen och samtidigt fyllde alla med energi.
LÖSNINGEN:
Gustaf anpassade inspirationsföreläsningen efter vår tidsram och såg till att den innehöll exempel som man kunde koppla till både jobbet och det privata.
RESULTATET:
Vi kände direkt hur energin höjdes i rummet och snacket fortsatte inte bara under dagen utan även efteråt. Alla medarbetare blev mycket nöjda!

PETER KABBENÄS
Enhetschef på Kronofogden

UTMANINGEN:
I samband med implementering av ny värdegrund sökte vi stöd hos Kryast i Sverige AB för att få konkreta tips och stöd i hur vi kan göra den nya värdegrunden levande i verksamheten.
LÖSNINGEN:
Tillsammans med Kryast hade vi en heldags workshop i aktivt värdegrundsarbete, där vi fokuserade på hur värdegrunden bli till stöd i medarbetarens vardag.
RESULTATET:
Värdegrundsarbetet är en process och vi fick i flera praktiska moment nyttig kunskap om hur värderingar blir levande i verksamheten. Är man dessutom i en grupp är det viktigt att man får diskutera och sätta ord på vad man tycker och känner. Det ger en större förståelse och därmed större respekt för varandra.


BERIT JUHLIN-BUNN
Förskolechef Växjö kommun

UTMANINGEN:
Efter en konferens med späckat innehåll ville vi avsluta dagen med något som gav glädje och energi till hela gruppen. Målet var också att teama som grupp då vi kom från olika kontor.
LÖSNINGEN:
Kryast styrde under 2 timmar upp en lättsam aktivitet i ett spännande format, där alla kunde delta utefter sina egna förutsättningar.
RESULTATET:
Mästarnas mästare var precis vad vi efterlyste, med ett härligt engagemang ifrån alla medarbetare.


CAROLINE LEIFSSON
PWC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!