FÖR ATT LÖNSAMHET KOMMER UR DET FRISKA

GUSTAF MÖLLER

VD och inspirationsföreläsare

Huvudansvar för kundrelationer, marknadsföring och ledningsarbete. Fyra års universitetsstudier inom Coaching and Sports Management vid Linnéuniversitetet och University of Minnesota Duluth.

KONTAKTINFORMATION

010-5164516
info@kryast.se

FÖLJ OSS PÅ

Hållbar arbetsplats

“FÖR ATT LÖNSAMHET KOMMER UR DET FRISKA!”

Det är Kryast svar när någon frågar varför vi jobbar så engagerat för att organisationer ska bli mer främjande. Trots mängder av forskning som visar på vinsterna med ett proaktivt arbete hamnar man lätt i att det vardagliga och akuta tar över.

Prevent har ett gratis verktyg vid namn Lönsam som är väldigt enkelt att använda när man vill räkna ut vinsterna med en investering i t ex arbetsmiljö, kultur, ledare och arbetsgrupp. Genom att mata in data i programmet och använda sig av antingen egna eller schablonvärden för t ex sjukskrivning och personalomsättning så får man en tydlig bild över kostnaden som man sedan kan jämföra med den tänkta investeringen. Underlaget är ett perfekt komplement till känslor och intuition när man själv eller tillsammans med t ex ledning ska ta beslut kring en investering.

Det är lätt att man agerar brandman i vardagen utan tid för strategi och långsiktigt arbete. En enkel investeringskalkyl kan vara den knuffen man behöver för att ta beslut om ett främjande arbete. Det kan vara insikten om att det i och för sig kostar lite tid, pengar och energi i ett tidigt skede, men att man skördar desto mer i framtiden.

Verktyget hittar ni här: https://www.prevent.se/lonsam/

Gustaf Möller
VD, Kryast

www.kryast.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!