GDQ

MAJA GRÈEN

Beteendevetare, handledare och teamutvecklare
Maja har lång erfarenhet av teamutveckling inom företagshälsovård, som egen konsult och som chef. Auktoriserad socionom, diplomerad St:Lukasterapeut, 45 högskolepoäng i handledning och licensierad i GDQ Group Development Questionnaire.

Visst är det härligt att uppleva flow i en grupp där vi både mår och presterar bra? Men vad behöver hända för att vi ska hamna där? Och vilken är din roll som chef och medarbetare på den resan?

GDQ är en validerad enkät som mäter var din grupp befinner sig och vilka frågor som gruppen brottas med och som behöver lösas innan gruppen kan utvecklas vidare.
Teorin bygger på att varje grupp har en utveckling likt en livscykel där man vandrar från tillhöra, konflikt, tillit och till arbetsfas.
GDQ visar på vilka frågor gruppen behöver arbeta med för att utvecklas. Resultaten handlar om gruppen som helhet där fokus ligger på att medarbetare och ledare tar ett gemensamt ansvar för sin utveckling.

Tel: 010-5164516        E-post: info@kryast.se

Det här kan du förvänta dig

  • En inventering av din grupps effektivitet och produktivitet
  • Ta reda på era prioriterade utvecklingsområden
  • Ta reda på de hinder som finns
  • Uppföljningsmöte med reflektioner och analys

Tid
Halvdag

Pris
5-10 deltagare: 15 500 kr + materialkostnad ca 250 kr/deltagare

11-20 deltagare: 18 500 kr + materialkostnad ca 250 kr/deltagare

Plats
Er valda plats

Antal
5-20 deltagare (minst en arbetsgrupp)

Växjö kommun

Alla priser är exklusive moms och kostnader för lokal, resa, kost och logi. Fri avbokning fram till 3 månader innan det bestämda datumet. 7 % av kostnaden består om avbokning sker tidigare än 2 veckor innan det bestämda datumet, 50 % om avbokning sker mindre än 2 veckor innan det bestämda datumet. 30 dagars betalningsvillkor med dröjsmålsränta som påföljd vid sena betalningar. Vid sjukdom från vår sida ersätts kunden med ett nytt tillfälle för halva priset. Offerten är giltig i 60 dagar från att den skickades och vi förbehåller oss rätten att tacka nej till leverans om skäl finns för detta.

I denna tjänst kommer ni jobba med följande nycklar:

Kommunikation

Tid:

Halvdag

Pris:

15 500 kr – 18 500 kr

Kontakta oss här vid frågor och bokningar

UTMANINGEN:
Utmaningar i arbetsgruppen med ett behov av att förstå hur grupper utvecklas och hur den enskilde medarbetaren kan bidra!
LÖSNINGEN:
I samarbete med Kryast planerade vi och genomförde ett utvecklingsarbete i vilket Kryast genomförde en teamutbildning för ledare och medarbetare.
RESULTATET:
Under sin halvdag lyckades Kryast trycka på exakt de knappar vi behövde för att komma vidare. Tre månader senare är vår arbetsmiljö bättre med ett öppnare och mer positivt klimat!

SARA ERIXON
Avdelningschef | Vårdadministration Onkologkliniken Växjö
LINA KARLSSON
Avdelningschef | MEC vårdadministration

UTMANINGEN:
Vi hade bokat två utbildningsdagar för våra 100 medarbetare och ville ha en föreläsning som gav något till individen och samtidigt fyllde alla med energi.
LÖSNINGEN:
Gustaf anpassade inspirationsföreläsningen efter vår tidsram och såg till att den innehöll exempel som man kunde koppla till både jobbet och det privata.
RESULTATET:
Vi kände direkt hur energin höjdes i rummet och snacket fortsatte inte bara under dagen utan även efteråt. Alla medarbetare blev mycket nöjda!

PETER KABBENÄS
Enhetschef på Kronofogden

UTMANINGEN:
I samband med implementering av ny värdegrund sökte vi stöd hos Kryast i Sverige AB för att få konkreta tips och stöd i hur vi kan göra den nya värdegrunden levande i verksamheten.
LÖSNINGEN:
Tillsammans med Kryast hade vi en heldags workshop i aktivt värdegrundsarbete, där vi fokuserade på hur värdegrunden bli till stöd i medarbetarens vardag.
RESULTATET:
Värdegrundsarbetet är en process och vi fick i flera praktiska moment nyttig kunskap om hur värderingar blir levande i verksamheten. Är man dessutom i en grupp är det viktigt att man får diskutera och sätta ord på vad man tycker och känner. Det ger en större förståelse och därmed större respekt för varandra.


BERIT JUHLIN-BUNN
Förskolechef Växjö kommun

UTMANINGEN:
Efter en konferens med späckat innehåll ville vi avsluta dagen med något som gav glädje och energi till hela gruppen. Målet var också att teama som grupp då vi kom från olika kontor.
LÖSNINGEN:
Kryast styrde under 2 timmar upp en lättsam aktivitet i ett spännande format, där alla kunde delta utefter sina egna förutsättningar.
RESULTATET:
Mästarnas mästare var precis vad vi efterlyste, med ett härligt engagemang ifrån alla medarbetare.


CAROLINE LEIFSSON
PWC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!