Grupputveckling Växjö och Kristianstad

MED HENRIK NÄSSTRÖM

Pedagog & Team utvecklare
Utbildad idrottslärare vid Linnéuniversitetet. 60 hp ledarskap vid Linnéuniversitetet och HGO. UGL utbildad. Flerårig erfarenhet från praktiskt ledarskap och facilitering.

Kryast i Växjö och Kristianstad erbjuder grupputveckling. En arbetsgrupp följer samma mönster som en människa, den föds och har en barndom, därefter en tonårstid följt av en vuxenperiod. Utmaningen många arbetsgrupper ställs inför är att de aldrig når vuxenstadiet utan fastnar någonstans på vägen. Studier* har visat att ungefär hälften av alla svenska arbetsgrupper befinner sig i någon av de 2 första faserna. Vidare visar forskning att grupper som befinner sig i någon av de senare faserna både presterar bättre tillsammans samtidigt som stressnivån hos individerna sjunker och välmående ökar!

Vi arbetar med ert företags och organisations grupputveckling. Kryast hjälper arbetsplatser i Växjö och Kristianstad med omnejd.

Integrerad modell för grupputveckling (klicka för att öppna)

Fas 1 – Tillhörighet och trygghet (klicka för att öppna)

Syftet med det första stadiet i en grupps utveckling är att skapa en känsla av tillhörighet och forma grundläggande interaktionsmönster. Mot slutet av det första stadiet ska medlemmarna vilja tillhöra gruppen och känna sig tillräckligt trygga för att våga fråga och komma med idéer som de tror kan hjälpa gruppen framåt.
Behov
Behoven för en grupp som befinner sig på det första stadiet kan delas in i 3 kategorier:

 • Behov av att utveckla tillhörighet och trygghet (psykologisk trygghet).
 • Medlemmarnas behov av den utsedde ledaren.
 • Behovet av ordning och struktur

 Så här tillgodoser vi behoven

 • Djuppresentationer för varandra
 • Målmatrisen som verktyg för klarhet om gruppens syfte, medlemmar och mål.
 • Feedback – mitt starkaste intrycka av dig.
 • Praktiska övningar som säkerställer allas deltagande Ex) ”Affären”.
 • Kolbs lärstilar som verktyg för att skapa förståelse för varandras olikheter.
Fas 2 – Opposition och konflikt (klicka för att öppna)

Målen på det andra stadiet i en grupps utveckling är att skapa en gemensam gruppkultur och en effektiv organisationskultur som gruppen kan arbeta utifrån. Gruppkultur refererar till ett antal gemensamma uppfattningar om värden, normer och mål som när de skapats ramar in gruppmedlemmarnas sätt att agera och interagera. Perioden kallas Opposition och konflikt då det ofta uppstår konflikter eller meningsskiljaktigheter när gruppen ska skapa ett VI av många JAG. Konflikterna är också nödvändiga för att skapa ett tillitsfullt klimat där olika åsikter kan komma fram.
Behov
Behoven för en grupp som befinner sig på det andra stadiet:

 • Utveckla samsyn på gruppens mål, värderingar och arbetsformer.
 • Undersöka gruppens maktbalans – Vem får bestämma vad?
 • Lära sig hantera konflikter

Så här tillgodoser vi behoven

 • Johari fönster som kommunikationsmodell för arbete med tydlighet och lyhördhet.
 • Verktyg för att hantera konflikter/affekter, ex) ”någon mer”, feedback
 • Normer för att utveckla gruppens dynamik, ex) Skapa spelregler, kommunikationsmönster
 • Värderingsarbete, ex) Värderingsspelet, ”Hyresgästen”.
Fas 3 och 4 - Tillit och struktur och Arbete och produktivitet (klicka för att öppna)

Målen på de två sista stadierna i en grupps utveckling är att finjustera gruppens roller, arbetsformer samt bibehålla hög kvalité och sunda relationer. Gruppmedlemmarnas relationer har stärkts tack vare att de tagit sig igenom det andra stadiet vilket ökat tilliten och skapat förutsättningar för ökat uppgiftsfokus i kontrast till frågor som rör status, makt och inflytande.
Behov
Behoven för en grupp som befinner sig på det tredje och fjärde stadiet:

 • Sprida ansvar och arbetsdelning – makt till gruppmedlemmarna.
 • Hantera konflikter effektivt.
 • Konsolidera sunda relationer
 • Bibehålla/utveckla kvalitén på gruppens prestationer.

Så här tillgodoser vi behoven

 • Feedback – Uppgifts fokuserat Jag-budskap
 • Rollarbete, ex) Moving stones
 • Målmatrisen – fokus gruppen i förhållande till sin omvärd.
 • Finkalibrera samarbetsformer ex) Mötestruktur, mötesordförande, mailkommunikation

Tel: 010-5164516        E-post: info@kryast.se

Tid
Antal tillfällen beror på behoven men räkna med minst tre halvdagar där vi parallellt genomför handledning med dig som ledare.
Pris
En handledare halvdag (1-9 personer) 15500 kr

En handledare halvdag (10-20 personer): 18500 kr

En handledare heldag (1-9 personer) 20500kr

En handledare heldag (10-20 personer): 25500 kr

Ledarhandledning 1 ledare 3950 kr/tillfälle (á ca 2h)

Ledarhandledning 2-4 ledare 7500 kr/ tillfälle (á ca 2h
Plats
Med fördel neutral plats utanför er normala arbetsplats.
Utvärdering/Uppföljning
Genomförs i samråd med kund

Vidingehem, Lessebo Kommun, Karlshamnbostäder

Alla priser är exklusive moms och kostnader för lokal, resa, kost och logi. Fri avbokning fram till 3 månader innan det bestämda datumet. 7 % av kostnaden består om avbokning sker tidigare än 2 veckor innan det bestämda datumet, 50 % om avbokning sker mindre än 2 veckor innan det bestämda datumet. 30 dagars betalningsvillkor med dröjsmålsränta som påföljd vid sena betalningar. Vid sjukdom från vår sida ersätts kunden med ett nytt tillfälle för halva priset. Offerten är giltig i 60 dagar från att den skickades och vi förbehåller oss rätten att tacka nej till leverans om skäl finns för detta.

I denna tjänst kommer ni jobba med följande nycklar:

Kommunikation

Delaktighet

VÅR AMBITION MED GRUPPUTVECKLING

Kryast i Växjö och Kristianstad genomför grupputveckling tillsammans med er organisation. Vi strävar efter att skapa inspirerande, lärorika och givande tillfällen. Under arbetets gång kommer vi gå igenom de fyra faser som Susan Wheelan utgår ifrån i sin forskning; Tillhörighet och trygghet, Opposition och konflikt, Tillit och struktur samt Arbete och produktivitet. Vår förhoppning är att ta er arbetsplats till nästa nivå.

KONTAKTA OSS – GRUPPUTVECKLING

Är er organisation belägen i Växjö eller Kristianstad med omnejd och redo att börja arbeta med er grupputveckling. Då har ni hittat rätt, Kryast förser er med rätt verktyg och enkla metoder för att ta er grupputveckling till nästa nivå. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med er. Varmt välkomna!

Tid:

Antal tillfällen beror på behoven men räkna med minst tre halvdagar där vi parallellt genomför handledning med dig som ledare.

Pris:

7500 kr – 25500kr

Kontakta oss här vid frågor och bokningar

UTMANINGEN:
Utmaningar i arbetsgruppen med ett behov av att förstå hur grupper utvecklas och hur den enskilde medarbetaren kan bidra!
LÖSNINGEN:
I samarbete med Kryast planerade vi och genomförde ett utvecklingsarbete i vilket Kryast genomförde en teamutbildning för ledare och medarbetare.
RESULTATET:
Under sin halvdag lyckades Kryast trycka på exakt de knappar vi behövde för att komma vidare. Tre månader senare är vår arbetsmiljö bättre med ett öppnare och mer positivt klimat!

SARA ERIXON
Avdelningschef | Vårdadministration Onkologkliniken Växjö
LINA KARLSSON
Avdelningschef | MEC vårdadministration

UTMANINGEN:
Vi hade bokat två utbildningsdagar för våra 100 medarbetare och ville ha en föreläsning som gav något till individen och samtidigt fyllde alla med energi.
LÖSNINGEN:
Gustaf anpassade inspirationsföreläsningen efter vår tidsram och såg till att den innehöll exempel som man kunde koppla till både jobbet och det privata.
RESULTATET:
Vi kände direkt hur energin höjdes i rummet och snacket fortsatte inte bara under dagen utan även efteråt. Alla medarbetare blev mycket nöjda!

PETER KABBENÄS
Enhetschef på Kronofogden

UTMANINGEN:
I samband med implementering av ny värdegrund sökte vi stöd hos Kryast i Sverige AB för att få konkreta tips och stöd i hur vi kan göra den nya värdegrunden levande i verksamheten.
LÖSNINGEN:
Tillsammans med Kryast hade vi en heldags workshop i aktivt värdegrundsarbete, där vi fokuserade på hur värdegrunden bli till stöd i medarbetarens vardag.
RESULTATET:
Värdegrundsarbetet är en process och vi fick i flera praktiska moment nyttig kunskap om hur värderingar blir levande i verksamheten. Är man dessutom i en grupp är det viktigt att man får diskutera och sätta ord på vad man tycker och känner. Det ger en större förståelse och därmed större respekt för varandra.


BERIT JUHLIN-BUNN
Förskolechef Växjö kommun

UTMANINGEN:
Efter en konferens med späckat innehåll ville vi avsluta dagen med något som gav glädje och energi till hela gruppen. Målet var också att teama som grupp då vi kom från olika kontor.
LÖSNINGEN:
Kryast styrde under 2 timmar upp en lättsam aktivitet i ett spännande format, där alla kunde delta utefter sina egna förutsättningar.
RESULTATET:
Mästarnas mästare var precis vad vi efterlyste, med ett härligt engagemang ifrån alla medarbetare.


CAROLINE LEIFSSON
PWC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!