Hållbar arbetsplats Växjö och Kristianstad

MED MARIA KARLSSON

Beteendevetare & organisationsutvecklare
Utbildad beteendevetare med fokus på organisationsutveckling, fil. mag i sociologi. Har över 10 års erfarenhet av ledarskap och chefskap i små och stora företag och har bland annat jobbat med utbildningar för chefer och medarbetare inom hälsofrämjande insatser på arbetet.

Kryast har utvecklat en utbildning om en hållbar arbetsplats som riktar sig till företag och organisationer i Växjö och Kristianstad med omnejd. Det här är ett inspirerande tillfälle som ger er användbara verktyg för hur man som medarbetare tillsammans kan skapa förutsättningar för en god organisatorisk, social och hållbar arbetsplats. Vi kommer att jobba med fyra block; kommunikation, delaktighet, (själv)ledarskap samt hälsa och sjukfrånvaro, som också är de fyra områdena som OSA tar sitt stöd i. Vi inspirerar exempelvis med många tips på hur delaktighet och kommunikation skapar en god psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatsen. Målet med denna föreläsning är att deltagarna ska gå därifrån med ett tillstånd av inspiration, trygghet och med ny kunskap om flera konkreta metoder som kan utveckla dem individuellt, deras teamkänsla och deras gemensamma arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Tillsammans skapar vi en hållbar arbetsplats för organisationer i Växjö och Kristianstad med omnejd!

Tel: 010-5164516        E-post: info@kryast.se

INNEHÅLL
• Inspiration till hur vi skapar en god organisatorisk och social arbetsmiljö.
• Goda exempel på hur delaktighet och god kommunikation skapas på en arbetsplats.
• Konkreta tips på vad du som medarbetare kan göra för att vara en del i den goda arbetsmiljön på din arbetsplats.
• Hur vi skapar gemensamma aktiviteter på arbetsplatsen som främjar en god psykosocial arbetsmiljö.

Tid
1-2 h
Pris
8500 kr
Kostnader för eventuell lokalhyra tillkommer.
Plats
Växjö eller Kristianstad med omnejd eller enligt överenskommelse

Medley AB, Växjö kommun, Arbetsförmedlingen, Capio S:t Görans sjukhus, Lessebo kommun

Alla priser är exklusive moms och kostnader för lokal, resa, kost och logi vid arbete på annan ort. 7 % av kostnaden består om avbokning sker tidigare än 2 veckor innan det bestämda datumet, 50 % om avbokning sker mindre än 2 veckor innan det bestämda datumet. 30 dagars betalningsvillkor.

I denna tjänst kommer ni jobba med följande nycklar:

Ledarskap

Delaktighet

Kommunikation

Hälsa & sjukfrånvaro

VÅR AMBITION MED EN HÅLLBAR ARBETSPLATS

Kryast i Växjö och Kristianstad genomför en inspirerande föreläsning om hur ni skapar en hållbar arbetsplats. Vi strävar efter att deltagarna får inspiration, trygghet och ny kunskap. Ni ska även få med er flera konkreta metoder som kan utveckla er individuellt, er teamkänsla och er gemensamma arbetsmiljö på arbetsplatsen. När du och dina kollegor genomfört föreläsningen har ni spenderat lärorika och roliga timmar tillsammans med oss. Dessutom delar vi med oss av användbara aktiviteter som främjar en hållbar arbetsplats.

KONTAKTA OSS – HÅLLBAR ARBETSPLATS

Är ni intresserad av Kryast föreläsning om hur ni skapar en hållbar arbetsplats? Varmt välkommen att kontakta oss. Vi är tillgängliga i Växjö och Kristianstad med omnejd. Vill ni också skapa ett mer öppet och positivt klimat på er arbetsplats och tillsammans skapa en hållbar arbetsmiljö. Genom att delta i vår föreläsning får ni rätt förutsättningar att skapa en hållbar arbetsplats!

Tid:

1-2 h

Pris:

8500 kr

Kontakta oss här vid frågor och bokningar

UTMANINGEN:
Utmaningar i arbetsgruppen med ett behov av att förstå hur grupper utvecklas och hur den enskilde medarbetaren kan bidra!
LÖSNINGEN:
I samarbete med Kryast planerade vi och genomförde ett utvecklingsarbete i vilket Kryast genomförde en teamutbildning för ledare och medarbetare.
RESULTATET:
Under sin halvdag lyckades Kryast trycka på exakt de knappar vi behövde för att komma vidare. Tre månader senare är vår arbetsmiljö bättre med ett öppnare och mer positivt klimat!

SARA ERIXON
Avdelningschef | Vårdadministration Onkologkliniken Växjö
LINA KARLSSON
Avdelningschef | MEC vårdadministration

UTMANINGEN:
Vi hade bokat två utbildningsdagar för våra 100 medarbetare och ville ha en föreläsning som gav något till individen och samtidigt fyllde alla med energi.
LÖSNINGEN:
Gustaf anpassade inspirationsföreläsningen efter vår tidsram och såg till att den innehöll exempel som man kunde koppla till både jobbet och det privata.
RESULTATET:
Vi kände direkt hur energin höjdes i rummet och snacket fortsatte inte bara under dagen utan även efteråt. Alla medarbetare blev mycket nöjda!

PETER KABBENÄS
Enhetschef på Kronofogden

UTMANINGEN:
I samband med implementering av ny värdegrund sökte vi stöd hos Kryast i Sverige AB för att få konkreta tips och stöd i hur vi kan göra den nya värdegrunden levande i verksamheten.
LÖSNINGEN:
Tillsammans med Kryast hade vi en heldags workshop i aktivt värdegrundsarbete, där vi fokuserade på hur värdegrunden bli till stöd i medarbetarens vardag.
RESULTATET:
Värdegrundsarbetet är en process och vi fick i flera praktiska moment nyttig kunskap om hur värderingar blir levande i verksamheten. Är man dessutom i en grupp är det viktigt att man får diskutera och sätta ord på vad man tycker och känner. Det ger en större förståelse och därmed större respekt för varandra.


BERIT JUHLIN-BUNN
Förskolechef Växjö kommun

UTMANINGEN:
Efter en konferens med späckat innehåll ville vi avsluta dagen med något som gav glädje och energi till hela gruppen. Målet var också att teama som grupp då vi kom från olika kontor.
LÖSNINGEN:
Kryast styrde under 2 timmar upp en lättsam aktivitet i ett spännande format, där alla kunde delta utefter sina egna förutsättningar.
RESULTATET:
Mästarnas mästare var precis vad vi efterlyste, med ett härligt engagemang ifrån alla medarbetare.


CAROLINE LEIFSSON
PWC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!