HÅLLBART LEDARSKAP

Gustaf Möller

VD och inspirationsföreläsare

Huvudansvar för kundrelationer, marknadsföring och ledningsarbete. Fyra års universitetsstudier inom Coaching and Sports Management vid Linnéuniversitetet och University of Minnesota Duluth.

KONTAKTINFORMATION

010-5164516
info@kryast.se

FÖLJ OSS PÅ

Medarbetarskap

HÅLLBART LEDARSKAP

 

Det är uppenbart att ordet hållbarhet är hett. Vissa skulle nog kalla det för ett modeord och jag är beredd att hålla med. Just ledarskap har fått många fina namn. Kommunikativt ledarskap, hållbart ledarskap, hälsofrämjande ledarskap, situationsanpassat ledarskap, transformativt ledarskap, autentiskt ledarskap, coachande ledarskap, värderingsbaserat ledarskap osv. Listan går att göra lång. Även Kryast (företaget där jag jobbar) ansluter sig till skaran som vill differentiera sig genom att paketera koncept, i vårt fall Hållbart ledarskap. Men alla som är eller har varit ledare vet att det inte är så enkelt. Man kan inte spärra in ledarskapet inom fyra väggar, det är mer komplext än så!
Ledarskapsutveckling är givetvis viktigt att prioritera i en verksamhet. Det skapar förutsättningar för organisationens ledare att utvecklas. Men för att det ska ge en effekt i förändrade beteenden och i nästa steg positiva effekter på organisationens nyckeltal behöver ledaren och organisationen vara beredd att jobba med frågorna även utanför “utbildningssalen”. Ingen förändring sker utan ett visst mått av obekvämhet. Och framförallt inte utan att man investerar tid i förändringen. Så nästa gång du funderar över att gå eller köpa in en ledarskapsutbildning se till att ha en plan för Hur de nyvunna kunskaperna/insikterna ska förvaltas under och efter insatsen.
Gustaf Möller, VD Kryast i Sverige AB

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!