SJÄLVLEDARSKAP

Viktoria Carlsson

Personlig utveckling

Tio års erfarenhet av ledande positioner inom olika typer av verksamheter och organisationer. Utbildad inom ledarskap, samtalsteknik, UGL.

KONTAKTINFORMATION

010-5164516
info@kryast.se

FÖLJ OSS PÅ

Medarbetarskap

Har jag alltid ett val?

För många av oss är svaret på frågan tudelad. Vårt förnuft säger oss att ja-självklart har jag alltid ett val, medan våra känslor kanske svarar lite mer åt nja hållet. Faktum är att vi faktiskt inte alltid har ett val, vi har inte alltid makt, mandat och befogenhet att fatta beslut och välja vad som ska ske runtomkring oss. Det är inte där vårt val ligger. Vårt val ligger i att vi har möjlighet att välja hur vi ska förhålla oss till det som sker.

Hur skapar vi då känslan så att svaret på frågan blir enhälligt ja? Jo, genom att göra våra val medvetet.

Nordahl (2016) utarbetade en modell för medvetna val som hjälper oss att tydliggöra de möjligheter vi har. Vi kan agera proaktivt, ligga före och vara lösningsfokuserade, eller reaktivt, ligga steget efter. Vi kan välja att vara delaktiga eller att delta. Vi kan välja att göra vårt val på ett empatiskt sätt, inkännande eller genom sympati, välvilligt tycka synd om. Mellan dessa två poler finns vårt val.

Första steget är att skapa medvetenhet om den möjlighet vi faktiskt har, att välja hur vi ska förhålla oss till det som sker runtomkring oss, att vara ledaren i våra egna liv.

Läs mer på http://www.medvetnaval.nu/hur-valjer-du/

Viktoria Kryast

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!