KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

MARIA DANIELS

Intern kommunikation och kommunikativt ledarskap
Maria är utbildad pedagog med 8 års erfarenhet som skolledare och rektor. 10 års erfarenhet som konsult och föreläsare inom främst kommunikation, presentationsteknik och storytelling.

De kanske viktigaste begreppen i framgångsrika organisationer är kommunikation, delaktighet, engagemang och meningsfullhet. Det är först då vi kan arbeta mot de gemensamma målen vi har satt upp. Kommunikativt ledarskap är ett begrepp som väcker allt större intresse eftersom forskning har visat att en ledares förmåga att kommunicera ger positiva effekter när det gäller förändringsbenägenhet, medarbetarengagemang och effektivitet i organisationen.
Kommunikativa ledare uppfattas som bättre på att motivera medarbetare, lösa problem och nå sina mål. De engagerar genom dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och närvarande. Dessutom påverkar de organisationens resultat genom att de skapar tydlighet, engagemang, gruppsamhörighet och förtroende för sina medarbetare.

Chefer kommunicerar mellan 70 och 90 procent av sin arbetstid. Hur kan jag som ledare utveckla mina kommunikativa färdigheter? Hur kan jag genom en medveten och effektiv kommunikation öka mina medarbetares motivation och arbetsglädje? I vår workshop/föreläsning lär vi ut hur du som ledare kan utveckla din kommunikativa förmåga vilket gör att du blir starkare och tryggare i din ledarroll.

Tel: 010-5164516        E-post: info@kryast.se

Det här kan du förvänta dig

  • Enkla verktyg för hur man som individ kommunicerar effektivt.
  • Exempel på hur vi kan bli ännu bättre på att skapa meningsfulla möten.
  • Exempel på hur kommunikation, delaktighet, engagemang och meningsfullhet bidrar till att nå framgångsrika team.
  • Konkreta modeller för hur man kan arbeta för att öka sin kommunikativa förmåga som ledare.
  • Praktiska övningar i en trygg miljö som skapar engagemang och förståelse.

Tid
1-4 h i föreläsning eller workshop form

Pris
Föreläsning (1–2 h): 8 500 kr
Workshop (3-4 h): 15 500-18 500 kr

Plats
Er valda plats

Antal
Workshop: Max 60 deltagare
Föreläsning: Obegränsat

Region Kronoberg, Växjö kommun, Alvesta kommun, Profilgruppen, ATEA Logistics

Alla priser är exklusive moms och kostnader för lokal, resa, kost och logi. Fri avbokning fram till 3 månader innan det bestämda datumet. 7 % av kostnaden består om avbokning sker tidigare än 2 veckor innan det bestämda datumet, 50 % om avbokning sker mindre än 2 veckor innan det bestämda datumet. 30 dagars betalningsvillkor med dröjsmålsränta som påföljd vid sena betalningar. Vid sjukdom från vår sida ersätts kunden med ett nytt tillfälle för halva priset. Offerten är giltig i 60 dagar från att den skickades och vi förbehåller oss rätten att tacka nej till leverans om skäl finns för detta.

I denna tjänst kommer ni jobba med följande nycklar:

Kommunikation

Ledarskap

Tid:

1-4 h

Pris:

8 500 kr – 18 500 kr

Kontakta oss här vid frågor och bokningar

UTMANINGEN:
Utmaningar i arbetsgruppen med ett behov av att förstå hur grupper utvecklas och hur den enskilde medarbetaren kan bidra!
LÖSNINGEN:
I samarbete med Kryast planerade vi och genomförde ett utvecklingsarbete i vilket Kryast genomförde en teamutbildning för ledare och medarbetare.
RESULTATET:
Under sin halvdag lyckades Kryast trycka på exakt de knappar vi behövde för att komma vidare. Tre månader senare är vår arbetsmiljö bättre med ett öppnare och mer positivt klimat!

SARA ERIXON
Avdelningschef | Vårdadministration Onkologkliniken Växjö
LINA KARLSSON
Avdelningschef | MEC vårdadministration

UTMANINGEN:
Vi hade bokat två utbildningsdagar för våra 100 medarbetare och ville ha en föreläsning som gav något till individen och samtidigt fyllde alla med energi.
LÖSNINGEN:
Gustaf anpassade inspirationsföreläsningen efter vår tidsram och såg till att den innehöll exempel som man kunde koppla till både jobbet och det privata.
RESULTATET:
Vi kände direkt hur energin höjdes i rummet och snacket fortsatte inte bara under dagen utan även efteråt. Alla medarbetare blev mycket nöjda!

PETER KABBENÄS
Enhetschef på Kronofogden

UTMANINGEN:
I samband med implementering av ny värdegrund sökte vi stöd hos Kryast i Sverige AB för att få konkreta tips och stöd i hur vi kan göra den nya värdegrunden levande i verksamheten.
LÖSNINGEN:
Tillsammans med Kryast hade vi en heldags workshop i aktivt värdegrundsarbete, där vi fokuserade på hur värdegrunden bli till stöd i medarbetarens vardag.
RESULTATET:
Värdegrundsarbetet är en process och vi fick i flera praktiska moment nyttig kunskap om hur värderingar blir levande i verksamheten. Är man dessutom i en grupp är det viktigt att man får diskutera och sätta ord på vad man tycker och känner. Det ger en större förståelse och därmed större respekt för varandra.


BERIT JUHLIN-BUNN
Förskolechef Växjö kommun

UTMANINGEN:
Efter en konferens med späckat innehåll ville vi avsluta dagen med något som gav glädje och energi till hela gruppen. Målet var också att teama som grupp då vi kom från olika kontor.
LÖSNINGEN:
Kryast styrde under 2 timmar upp en lättsam aktivitet i ett spännande format, där alla kunde delta utefter sina egna förutsättningar.
RESULTATET:
Mästarnas mästare var precis vad vi efterlyste, med ett härligt engagemang ifrån alla medarbetare.


CAROLINE LEIFSSON
PWC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!