Kryast priset 2018

LÖNSAMHET KOMMER UR DET FRISKA

De flesta har upplevt känslan av FLOW. Ett tillstånd som uppstår när vi känner djup kontroll, är helt uppslukade av det vi gör och klarar av de utmaningar vi ställs inför. I FLOW är vi produktiva och välmående, något som går hand i hand med vår övertygelse om att lönsamhet kommer ur det friska. För varje dag som individen, gruppen och organisationen är i den känslan så skapas också förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

KONTAKTINFORMATION

010-5164516
info@kryast.se

FÖLJ OSS PÅ

Medarbetarskap

KRYAST PRISET 2018

Utmärkelsen delas ut i samband med Kryast seminarium den 9:e mars och består av en inramad motivering samt 5000 kr som Kryast skänker till ett välgörande ändamål i vinnarens namn. Vart pengarna ska skänkas bestäms av vinnaren.

 

KRITERIER

I Kryast är vi övertygade om att lönsamhet kommer ur det friska. För att tilldelas priset behöver ni ha gjort något främjande, dvs att man hjälper något bra att hända istället för att bara stoppa det dåliga.

Vinnaren kommer väljas ut med utgångspunkt från de fyra nycklar till friska företag som forskningsprojektet Hälsa och framtid kunnat påvisa och som även Kryast i Sverige AB bygger sin verksamhet på. Dessa är Ledarskap/Självledarskap, Delaktighet, Kommunikation samt Hälsa och sjukfrånvaro. Nedan följer några exempel på vad det skulle kunna vara. Vinnaren behöver inte ha gjort flera saker utan det räcker med en väl motiverad främjande insats:

·       Du är engagerad i arbetet och vill utveckla dig själv och verksamheten.

·       Du bidrar till delaktighet och öppenhet på din arbetsplats.

·       Du verkar för ett sammanhang med tydliga mål, rutiner och roller.

·       Du har levandegjort värderingar och visioner i din organisation.

·       Du har bidragit till möten som skapar energi och meningsfullhet.

·       Du har gett och tagit emot löpande feedback på ett bra sätt.

·       Du har stått för en öppenhet där vi respekterar och tar tillvara varandras olikheter.

·       Du har skapat bra kommunikationsvägar på arbetsplatsen.

·       Du har tagit ansvar för din hälsa, livsstil och satt gränser i vardagen.

 

VILKA KAN FÅ PRISET?

Du/Ni som finns i Kronobergs län:

·       Medarbetare.

·       Chef/ledare.

·       En arbetsgrupp.

·       Ett helt företag/organisation.

 

HUR NOMINERAR JAG?

Nominering sker antingen via våra sociala kanaler (länkar återfinns längst ner på vår hemsida) eller via mejl till info@kryast.se.

I nomineringen behöver följande finnas med:

·       Namn och kontaktuppgifter till dig och den/de nominerade.

·       En motivering på max 700 tecken som beskriver vad, varför och hur ni arbetat med ovan nämnda nycklar (kriterierna).

·       Lämnas senast 25 februari.

 

LYCKA TILL!

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!