Ledarskapsutbildning Växjö och Kristianstad

MED MARIA KARLSSON

Organisations- och ledarskapsutvecklare.
Över 10 års erfarenhet som chef i små och stora organisationer, på både operativ och strategisk nivå.

Kryast har utvecklat en ledarskapsutbildning tillgänglig för företag  och organisationer i Växjö och Kristianstad med omnejd. Ledare är viktiga i alla organisationer. De ska fånga upp och hantera mycket i vardagen vilket ställer krav på ledarskap. För att lyckas med detta måste ledarna ha en förmåga att se helheten i verksamheten och kunna kommunicera den vidare till medarbetarna på ett tydligt och inspirerande sätt. Också viktigt att skapa förutsättningar för en kultur där vilja och arbetsglädje utvecklas. En utgångspunkt för detta är lyhördheten samt förmågan att förmedla beröm, framtidsbilder och visioner. För det krävs ledare med god självkännedom och självinsikt. Kryast finns i Växjö och Kristianstad där vi erbjuder ledarskapsutbildning för ledare på alla nivåer.

Tel: 010-5164516        E-post: info@kryast.se

Varje workshop utgår från ett givet tema med ledarskapet i fokus. Diskussion och reflektion genomförs först parvis sedan i hela gruppen.

Exempel på teman:
Det framgångsrika ledarskapet
Kulturen och värderingar
Hälsofrämjande ledarskap – salutogent synsätt
Må bra som ledare
Coachande förhållningssätt
Chef vs. Ledare
Förändring

Tid
Ett förutbestämt antal workshoptillfällen á två timmar. Datum bestäms i samråd med er.
Pris
9 900 kr per workshop, tillfälle Kostnader för eventuell lokalhyra tillkommer.
Plats
Växjö och Kristianstad med omnejd eller enligt överenskommelse

Växjö kommun m.fl.

Alla priser är exklusive moms och kostnader för lokal, resa, kost och logi. Fri avbokning fram till 3 månader innan det bestämda datumet. 7 % av kostnaden består om avbokning sker tidigare än 2 veckor innan det bestämda datumet, 50 % om avbokning sker mindre än 2 veckor innan det bestämda datumet. 30 dagars betalningsvillkor med dröjsmålsränta som påföljd vid sena betalningar. Vid sjukdom från vår sida ersätts kunden med ett nytt tillfälle för halva priset. Offerten är giltig i 60 dagar från att den skickades och vi förbehåller oss rätten att tacka nej till leverans om skäl finns för detta.

I denna tjänst kommer ni jobba med följande nycklar:

Ledarskap

Delaktighet

Kommunikation

Hälsa & sjukfrånvaro

VÅR AMBITION MED LEDARSKAPSUTBILDNING

Kryast i Växjö och Kristianstad har en omfattande och gedigen erfarenhet av ledarskap och hälsofrämjande arbete. Vi har många referenser och är en uppskattad leverantör av ledarskapsutbildningar. Vår ambition med vår ledarskapsutbildning är att utbilda goda ledare som är duktiga på att fånga upp sina medarbetare och hantera dagliga utmaningar. Vår ledarskapsutbildning strävar efter att ni som ledare ska nå utveckling i ert personliga ledarskap med hjälp av verktyg och insikter som leder till verkliga förändringar.

KONTAKTA OSS – LEDARSKAPSUTBILDNING

Vill ni utmana er organisation med en givande och lärorik ledarskapsutbildning i Växjö eller Kristianstad? Kanske är det dags att bryta invanda mönster, prioritera er arbetsmiljö och arbeta hälsofrämjande? Perfekt, då har ni hittat rätt! Vi hjälper er att utvecklas i ert ledarskap. Boka redan idag!

Tid:

Ett förutbestämt antal workshoptillfällen á två timmar

Pris:

9 900 kr per workshop, tillfälle

Kontakta oss här vid frågor och bokningar

UTMANINGEN:
Utmaningar i arbetsgruppen med ett behov av att förstå hur grupper utvecklas och hur den enskilde medarbetaren kan bidra!
LÖSNINGEN:
I samarbete med Kryast planerade vi och genomförde ett utvecklingsarbete i vilket Kryast genomförde en teamutbildning för ledare och medarbetare.
RESULTATET:
Under sin halvdag lyckades Kryast trycka på exakt de knappar vi behövde för att komma vidare. Tre månader senare är vår arbetsmiljö bättre med ett öppnare och mer positivt klimat!

SARA ERIXON
Avdelningschef | Vårdadministration Onkologkliniken Växjö
LINA KARLSSON
Avdelningschef | MEC vårdadministration

UTMANINGEN:
Vi hade bokat två utbildningsdagar för våra 100 medarbetare och ville ha en föreläsning som gav något till individen och samtidigt fyllde alla med energi.
LÖSNINGEN:
Gustaf anpassade inspirationsföreläsningen efter vår tidsram och såg till att den innehöll exempel som man kunde koppla till både jobbet och det privata.
RESULTATET:
Vi kände direkt hur energin höjdes i rummet och snacket fortsatte inte bara under dagen utan även efteråt. Alla medarbetare blev mycket nöjda!

PETER KABBENÄS
Enhetschef på Kronofogden

UTMANINGEN:
I samband med implementering av ny värdegrund sökte vi stöd hos Kryast i Sverige AB för att få konkreta tips och stöd i hur vi kan göra den nya värdegrunden levande i verksamheten.
LÖSNINGEN:
Tillsammans med Kryast hade vi en heldags workshop i aktivt värdegrundsarbete, där vi fokuserade på hur värdegrunden bli till stöd i medarbetarens vardag.
RESULTATET:
Värdegrundsarbetet är en process och vi fick i flera praktiska moment nyttig kunskap om hur värderingar blir levande i verksamheten. Är man dessutom i en grupp är det viktigt att man får diskutera och sätta ord på vad man tycker och känner. Det ger en större förståelse och därmed större respekt för varandra.


BERIT JUHLIN-BUNN
Förskolechef Växjö kommun

UTMANINGEN:
Efter en konferens med späckat innehåll ville vi avsluta dagen med något som gav glädje och energi till hela gruppen. Målet var också att teama som grupp då vi kom från olika kontor.
LÖSNINGEN:
Kryast styrde under 2 timmar upp en lättsam aktivitet i ett spännande format, där alla kunde delta utefter sina egna förutsättningar.
RESULTATET:
Mästarnas mästare var precis vad vi efterlyste, med ett härligt engagemang ifrån alla medarbetare.


CAROLINE LEIFSSON
PWC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!