Ledarskapsutveckling

Ledare är viktiga i alla organisationer. De ska fånga upp sina medarbetare och hantera många frågor i vardagen vilket ställer krav på ledarskap. För att lyckas med detta måste ledarna ha en förmåga att se helheten i verksamheten och kunna kommunicera den vidare till medarbetarna på ett tydligt och inspirerande sätt. Våra tjänster inom ledarskap syftar till att ge era ledare verktyg och egna insikter som leder till en direkt förändring i vardagen både på kort och lång sikt.

HÅLLBART LEDARSKAP

Hållbart ledarskap ger deltagarna verktyg som de direkt kan använda sig av i kombination med utmanande frågeställningar som gör att de behöver möta sina egna rädslor och behov. Efter genomförd grundutbildning skapas förutsättningar för implementering av det som deltagarna har lärt sig. Här blir ledarna handledda och coachade inom specifika frågeställningar som kommer uppstå när man börjar praktisera det hållbara ledarskapet.

MENTORSKAP

Som ledare kan vi ibland fastna i arbetsrelaterade utmaningar som tar mycket tid och energi.  En mentor är ett personligt stöd som lösningsfokuserat hjälper dig att utvecklas som ledare i relation till de utmaningar du har i jobbet.

Kommunikativt ledarskap

Forskning har visat att en ledares förmåga att kommunicera ger positiva effekter på bla förändringsbenägenhet, medarbetarengagemang och effektivitet.

LEDARSKAPSUTBILDNING

En längre ledarskapsutbildning är bra men hur underhåller man kompetensen däremellan och hur gör man när tiden är knapp? I våra populära ledarskapsutbildningar jobbar vi 2-3 h per tillfälle med utvalda teman som bas för reflektion och erfarenhetsutbyte vilket gör att ni går där ifrån med ett utvecklat ledarskap och stärkta relationer inom chefsgruppen.

Ledningsgruppsutveckling

När en organisation ska ta nya steg och göra förändringar är det dess ledning och chefer som behöver vara först på. Ledningen i en organisation är idébärande och viktiga ambassadörer för tillit och förtroende och deras enighet blir därför en avgörande framgångsfaktor.

UTMANINGEN:
Utmaningar i arbetsgruppen med ett behov av att förstå hur grupper utvecklas och hur den enskilde medarbetaren kan bidra!
LÖSNINGEN:
I samarbete med Kryast planerade vi och genomförde ett utvecklingsarbete i vilket Kryast genomförde en teamutbildning för ledare och medarbetare.
RESULTATET:
Under sin halvdag lyckades Kryast trycka på exakt de knappar vi behövde för att komma vidare. Tre månader senare är vår arbetsmiljö bättre med ett öppnare och mer positivt klimat!

SARA ERIXON
Avdelningschef | Vårdadministration Onkologkliniken Växjö
LINA KARLSSON
Avdelningschef | MEC vårdadministration

UTMANINGEN:
Vi hade bokat två utbildningsdagar för våra 100 medarbetare och ville ha en föreläsning som gav något till individen och samtidigt fyllde alla med energi.
LÖSNINGEN:
Gustaf anpassade inspirationsföreläsningen efter vår tidsram och såg till att den innehöll exempel som man kunde koppla till både jobbet och det privata.
RESULTATET:
Vi kände direkt hur energin höjdes i rummet och snacket fortsatte inte bara under dagen utan även efteråt. Alla medarbetare blev mycket nöjda!

PETER KABBENÄS
Enhetschef på Kronofogden

UTMANINGEN:
I samband med implementering av ny värdegrund sökte vi stöd hos Kryast i Sverige AB för att få konkreta tips och stöd i hur vi kan göra den nya värdegrunden levande i verksamheten.
LÖSNINGEN:
Tillsammans med Kryast hade vi en heldags workshop i aktivt värdegrundsarbete, där vi fokuserade på hur värdegrunden bli till stöd i medarbetarens vardag.
RESULTATET:
Värdegrundsarbetet är en process och vi fick i flera praktiska moment nyttig kunskap om hur värderingar blir levande i verksamheten. Är man dessutom i en grupp är det viktigt att man får diskutera och sätta ord på vad man tycker och känner. Det ger en större förståelse och därmed större respekt för varandra.


BERIT JUHLIN-BUNN
Förskolechef Växjö kommun

UTMANINGEN:
Efter en konferens med späckat innehåll ville vi avsluta dagen med något som gav glädje och energi till hela gruppen. Målet var också att teama som grupp då vi kom från olika kontor.
LÖSNINGEN:
Kryast styrde under 2 timmar upp en lättsam aktivitet i ett spännande format, där alla kunde delta utefter sina egna förutsättningar.
RESULTATET:
Mästarnas mästare var precis vad vi efterlyste, med ett härligt engagemang ifrån alla medarbetare.


CAROLINE LEIFSSON
PWC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!