LÖNSAMHET KOMMER UR DET FRISKA

Gustaf Möller

VD och inspirationsföreläsare

Huvudansvar för kundrelationer, marknadsföring och ledningsarbete. Fyra års universitetsstudier inom Coaching and Sports Management vid Linnéuniversitetet och University of Minnesota Duluth.

KONTAKTINFORMATION

010-5164516
info@kryast.se

FÖLJ OSS PÅ

Medarbetarskap

FÖR ATT LÖNSAMHET KOMMER UR DET FRISKA

Ibland måste man bestämma sig. I dagens samhälle går det att hitta forskning som stödjer de flesta teorier. Då är det viktigt att fundera över vad jag själv tror på som ledare. Tror jag att det är lönsamt med en Icke samarbetsorienterad kultur som kännetecknas av:

 

Låga nivåer av tillit

Osäkerhet

Skam

En attityd av att ha “rätt”

Överdriven rivalitet

Nedstämdhet

Olust

En tendens att vilja dölja misstag

Beroende av extern motivation

Sarkasm

 

Eller tror jag att lönsamhet kommer ur en Samarbetsorienterad kultur som kännetecknas av:

 

Höga nivåer av tillit

Mod

Stolthet

Inlyssnande

Hög teamkänsla

Glädje

Lust

Ber om hjälp

Drivs av inre motivation

Beröm och bekräftelse

 

För mig är svaret enkelt: Lönsamhet kommer ur det friska!

 

Gustaf Möller, VD Kryast i Sverige AB

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!