Mentorskap

MED MARIA KARLSSON

Organisations- och ledarskapsutvecklare.
Över 10 års erfarenhet som chef i små och stora organisationer, på både operativ och strategisk nivå.

Som chef eller ledare kan vi ibland hamna i situationer där vi fastnar i specifika arbetsrelaterade utmaningar och där man kan behöva någon utifrån som ger förslag på konkreta lösningar och nya infallsvinklar. En mentor är ett personligt stöd som lösningsfokuserat hjälper dig att utvecklas som chef och ledare. Mentorn hjälper dig att finna trygghet i din roll och i ditt yrke – ett stöd som inspirerar, utmanar och utvecklar dig i din profession och som person. Mentorskapet är individanpassat och utgår helt ifrån det du behöver hjälp med i din situation och där mentorn med hjälp av erfarenhet och expertkunskap är ditt stöd för att finna lösningar.

Tel: 010-5164516        E-post: info@kryast.se

Verktyg för att förbättra dina prestationer och komma vidare i såväl personlig utveckling som i professionella sammanhang

  • En vägledare som kan bidra med egna erfarenheter
  • Ett bollplank för att finna framgångsrika lösningar på specifika case och situationer
  • En guide med expertkunskap och information om situations anpassat ledarskap

Tid
Man bör räkna med minst fem träffar á 1-1,5 h per träff.
Pris
1400 kr/h Kostnader för eventuell lokalhyra tillkommer.
Plats
Växjö med omnejd eller enligt överenskommelse

Växjö kommun m.fl.

Alla priser är exklusive moms och kostnader för lokal, resa, kost och logi. Fri avbokning fram till 3 månader innan det bestämda datumet. 7 % av kostnaden består om avbokning sker tidigare än 2 veckor innan det bestämda datumet, 50 % om avbokning sker mindre än 2 veckor innan det bestämda datumet. 30 dagars betalningsvillkor med dröjsmålsränta som påföljd vid sena betalningar. Vid sjukdom från vår sida ersätts kunden med ett nytt tillfälle för halva priset. Offerten är giltig i 60 dagar från att den skickades och vi förbehåller oss rätten att tacka nej till leverans om skäl finns för detta.

I denna tjänst kommer ni jobba med följande nycklar:

Ledarskap

Tid:

Man bör räkna med minst fem träffar á 1-1,5 h per träff.

Pris:

1400 kr/h

Kontakta oss här vid frågor och bokningar

UTMANINGEN:
Utmaningar i arbetsgruppen med ett behov av att förstå hur grupper utvecklas och hur den enskilde medarbetaren kan bidra!
LÖSNINGEN:
I samarbete med Kryast planerade vi och genomförde ett utvecklingsarbete i vilket Kryast genomförde en teamutbildning för ledare och medarbetare.
RESULTATET:
Under sin halvdag lyckades Kryast trycka på exakt de knappar vi behövde för att komma vidare. Tre månader senare är vår arbetsmiljö bättre med ett öppnare och mer positivt klimat!

SARA ERIXON
Avdelningschef | Vårdadministration Onkologkliniken Växjö
LINA KARLSSON
Avdelningschef | MEC vårdadministration

UTMANINGEN:
Vi hade bokat två utbildningsdagar för våra 100 medarbetare och ville ha en föreläsning som gav något till individen och samtidigt fyllde alla med energi.
LÖSNINGEN:
Gustaf anpassade inspirationsföreläsningen efter vår tidsram och såg till att den innehöll exempel som man kunde koppla till både jobbet och det privata.
RESULTATET:
Vi kände direkt hur energin höjdes i rummet och snacket fortsatte inte bara under dagen utan även efteråt. Alla medarbetare blev mycket nöjda!

PETER KABBENÄS
Enhetschef på Kronofogden

UTMANINGEN:
I samband med implementering av ny värdegrund sökte vi stöd hos Kryast i Sverige AB för att få konkreta tips och stöd i hur vi kan göra den nya värdegrunden levande i verksamheten.
LÖSNINGEN:
Tillsammans med Kryast hade vi en heldags workshop i aktivt värdegrundsarbete, där vi fokuserade på hur värdegrunden bli till stöd i medarbetarens vardag.
RESULTATET:
Värdegrundsarbetet är en process och vi fick i flera praktiska moment nyttig kunskap om hur värderingar blir levande i verksamheten. Är man dessutom i en grupp är det viktigt att man får diskutera och sätta ord på vad man tycker och känner. Det ger en större förståelse och därmed större respekt för varandra.


BERIT JUHLIN-BUNN
Förskolechef Växjö kommun

UTMANINGEN:
Efter en konferens med späckat innehåll ville vi avsluta dagen med något som gav glädje och energi till hela gruppen. Målet var också att teama som grupp då vi kom från olika kontor.
LÖSNINGEN:
Kryast styrde under 2 timmar upp en lättsam aktivitet i ett spännande format, där alla kunde delta utefter sina egna förutsättningar.
RESULTATET:
Mästarnas mästare var precis vad vi efterlyste, med ett härligt engagemang ifrån alla medarbetare.


CAROLINE LEIFSSON
PWC