Vårt team

GUSTAF MÖLLER

VD och Föreläsare

Huvudansvar för kundrelationer, marknadsföring och ledningsarbete. Fyra års universitetsstudier inom Coaching and Sports Management vid Linnéuniversitetet och University of Minnesota Duluth.

HENRIK NÄSSTRÖM

Kontorsansvarig Kristianstad

Utbildad pedagog och teamutvecklare vid Linnéuniversitetet. UGL utbildad. Flerårig erfarenhet som ledare och entreprenör. Över 1000 timmars erfarenhet av att utbilda, handleda och utveckla arbetsgrupper/ledningsgrupper.

IKA LÖNN

Idrotts- och hälsopedagog

Utbildare inom hälsopromotion och hälsofrämjande levnadsvanor med lång erfarenhet från olika organisationer.

GARY WARD

Erfaren coach och ledarskapsutvecklare

Över 2000 timmars erfarenhet av coachning. Fler års erfarenhet som utbildningsledare inom bland annat coachande förhållningssätt, förtroendefullt samarbete, MBTI, Förändringens fyra rum och presentationsteknik. Licensierad Personlig och Medicinsk tränare.

TOBIAS OLSSON

Aktivitetssamordnare

Utbildad på Linnéuniversitetet inom Coachning and Sport Management. Flera års erfarenhet inom föreningslivet som fystränare för bland annat Växjö Lakers och Mjällby AIF. Även haft flera uppdrag inom näringslivet med uppgift att motivera till en god fysisk hälsa samt företagsaktiviteter i olika former.

MARIA KARLSSON

Beteendevetare & organisationsutvecklare

Utbildad beteendevetare med fokus på organisationsutveckling, fil. mag i sociologi. Har över 10 års erfarenhet av ledarskap och chefskap i små och stora företag och har bland annat jobbat med utbildningar för chefer och medarbetare inom hälsofrämjande insatser på arbetet.

CLAES DAHLBÄCK

Aktivitetssamordnare

Utbildad pedagog inom idrott och hälsa, engelska och historia, samt 30 hp ledarskapsutbildning vid Linnéuniversitetet med mångårig erfarenhet inom yrket.

VIKTORIA CARLSSON

Individ-, grupp- och organisationsutvecklare

Viktoria har tio års erfarenhet av ledande positioner inom olika verksamheter och organisationer. Hon är utbildad inom ledarskap, samtalsteknik och UGL. Hon arbetar bland annat med självledarskap, självkännedom och motivation på individ- grupp och organisationsnivå.

MAJA GREEN

Beteendevetare, handledare och teamutvecklare

Auktoriserad Socionom, diplomerad St:Lukasterapeut, har 45 högskolepoäng i handledning och är licencierad i GDQ Group Development Questionnaire.

MARIA DANIELS

Intern kommunikation och kommunikativt ledarskap

Maria är utbildad pedagog med 8 års erfarenhet som skolledare och rektor. 10 års erfarenhet som konsult och föreläsare inom främst kommunikation, presentationsteknik och storytelling.

ANDREAS BENGTSSON

ANSVARIG PERSONALAKTIVITETER

Kandidatexamen inom Coaching och Sport Management, utbildad idrottspsykologisk rådgivare vid Bosön och grundutbildad inom KBT. Erfarenhet som projektledare med lång erfarenhet av ledarskap, främst inom idrotten.

THERESE DAHLIN

HÄLSOUTVECKLARE

Therese är utbildad Hälsoutvecklare och Stresspedagog med kognitiv inriktning. Hon är också certifierad Massageterapeut och är diplomerad inom mental träning och coachning. Therese har erfarenhet med att arbeta hälsofrämjande både på individ och gruppnivå.

FÖLJ OSS PÅ

HÅLLBAR ARBETSPLATS

LÖNSAMHET KOMMER UR DET FRISKA

De flesta har upplevt känslan av FLOW. Ett tillstånd som uppstår när vi känner djup kontroll, är helt uppslukade av det vi gör och klarar av de utmaningar vi ställs inför. I FLOW är vi produktiva och välmående, något som går hand i hand med vår övertygelse om att lönsamhet kommer ur det friska. För varje dag som individen, gruppen och organisationen är i den känslan så skapas också förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

2009 presenterade Prevent en stor forskningsstudie – ”Nycklar till friska företag” som sedan kom att ligga till grund för den nya arbetsföreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, som började gälla 31 mars 2016.

Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva (AFS 2015:4).

En av de viktigaste utgångspunkterna i arbetsföreskriften är riktningen mot ett mer främjande arbetsmiljöarbete som utgår från det friska och som bidrar till att utveckla hälsa.

På Kryast tror vi att lönsamhet kommer ur det friska och att detta leder till framgångsrika arbetsplatser, vilket går väl ihop med det som Prevents forskningsstudie visar på. Till grund för forskningsstudien låg resultatet av projektet ”Hälsa och Framtid” som genomfördes av Karolinska institutet. Projektet har kunnat visa att det finns en röd tråd i friska företag. Friska företag utmärks bland annat av ett gott ledarskap och av att erbjuda människor mening i arbetet. Det går också väl hand i hand med Kryast vision:

“Människor upplever sig själva, sina medmänniskor och sina arbetsplatser som en källa till inspiration och utvecklas i riktning mot sin fulla potential.”

Vad får människor att må bra och att trivas på jobbet? Projektet Hälsa och Framtid har följt arbetsplatser som har låg sjukfrånvaro och granskat deras arbetssätt. Resultatet visade sig i flera olika framgångsfaktorer som sammanfattas i fyra olika områden – nycklar till friska företag och organisationer. Vi har valt att kalla dessa Ledarskap, Delaktighet, Kommunikation samt Hälsa och sjukfrånvaro.

FYRA NYCKLAR

1. LEDARSKAP

En stor framgångsfaktor för organisationer är när ledare ser att lönsamheten kommer ur det friska. Ett coachande förhållningssätt och förtroendeingivande ledarskap ökar tilliten och engagemanget hos medarbetarna samtidigt som det minskar stress och oro. I ett stödjande ledarskap ser chefen både produktionsmål och hur individen och gruppen fungerar.

2. DELAKTIGHET

Flera studier visar att delaktighet ökar både meningsfullhet och engagemang på arbetsplatsen. Delaktighet innebär att medarbetaren upplever att den har ett handlingsutrymme och att det finns ett förtroende från chefen och organisationen. Medarbetare som känner sig delaktiga har också bättre kontroll över sin arbetssituation och därmed bättre förmåga att hantera de krav som ställs.

3. KOMMUNIKATION

I friska organisationer har medarbetarna god kunskap och kännedom om hela verksamheten och det är ”högt i tak”. Värdegrunden hålls levande i praktiken och bidrar till trygghet och mening för alla i organisationen. I verksamheter med god kommunikation finns en levande feedbackkultur och där har medarbetarna lätt för att göra sig hörda.

4. HÄLSA OCH SJUKFRÅNVARO

Det handlar om synen på hälsa och sjukfrånvaro. Vikten av att sätta in tidiga förebyggande åtgärder, samtidigt identifiera arbetsplatsens friskfaktorer och få struktur på de främjande insatserna – de som gör att medarbetarna trivs och mår bra på jobbet. Hälsoarbetet är ett gemensamt ansvar hos arbetsgivare och medarbetare, där chefen och organisationen kan skapa förutsättningar för att individen ska kunna, vilja och orka ta ansvar för sin hälsa.

FÖLJ OSS PÅ

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!