Personlighet och lärstilar

Gustaf Möller

VD och inspirationsföreläsare

Huvudansvar för kundrelationer, marknadsföring och ledningsarbete. Fyra års universitetsstudier inom Coaching and Sports Management vid Linnéuniversitetet och University of Minnesota Duluth.

KONTAKTINFORMATION

010-5164516
info@kryast.se

FÖLJ OSS PÅ

Medarbetarskap

Många är intresserad av att fördjupa sin förståelse kring den egna personligheten samtidigt som jag bättre förstår mina kollegor i det team jag verkar. Det kan t ex vara en lednings- eller arbetsgrupp som vill utvecklas tillsammans. Det finns en uppsjö av olika mindre och mer omfattande tester man kan göra. Men innan man kastar sig in och köper något för dyra pengar kan det vara bra att landa syftet. Varför ska vi utföra det här testet? Vad vill vi göra med resultatet på kort och lång sikt?

Om man inte tidigare har utfört ett sånt här test skulle jag rekommendera en billig variant i ett första steg, nämligen David A Kolbs lärstilstest. Studiefrämjande har gjort två korta sammanfattningar av teorin och lärtyperna som ni återfinner här:

Kort om teorin

Kort om lärtyperna

 

Tycker ni det låter intressant så hittar ni ett kortare och ett längre test i nedan böcker:

Bok med kortare test

Bok med längre test

 

Trevlig läsning och personlig utveckling!
Gustaf Möller, VD Kryast i Sverige AB

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!