Psykologisk Trygghet

MED HENRIK NÄSSTRÖM

Pedagog & Team utvecklare
Utbildad idrottslärare vid Linnéuniversitetet. 60 hp ledarskap vid Linnéuniversitetet och HGO. UGL utbildad. Flerårig erfarenhet från praktiskt ledarskap och facilitering.

När jag introducerar psykologisk trygghet för grupper finns alltid en hög igenkänningsfaktor och dialogen blir snabbt engagerad och nära. Detta är en workshop byggd på den senaste forskningen anpassad till er vardag!

Vad är det som gör att vi i vissa grupper är avslappnade och kan säga vad vi tycker, tänker och känner utan att vara oroliga för hur det ska tas emot? När Google 2016 presenterade sitt forskningsprojekt Aristoteles visade det sig att psykologisk trygghet är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att skapa framgångsrika och lärande team.
Psykologisk trygghet kan kortfattat beskrivas som ”min upplevelse av vad som händer mig om jag tar en risk i ett visst sammanhang”. En risk kan till exempel vara att ställa en ”dum fråga”, ge feedback eller inte hålla med i en diskussion när alla andra är överens.

Tel: 010-5164516        E-post: info@kryast.se

I den här workshopen lär vi oss förstå vad psykologisk trygghet är, hur den påverkar en grupps prestationer och hur vi kan utveckla den i vår egen grupp.
Det här kan ni förvänta er:

  • Förståelse för vad psykologisk trygghet är.
  • Hög igenkänningsfaktor och enkelt att förstå.
  • Dialog och exempel kring vad psykologisk trygghet kan bidra till.
  • Övningar där vi jobbar med att utveckla den psykologiska tryggheten.
  • Uppföljningsmöte med reflektioner och analys tillsammans med ledare.

Tid
3-4 timmar
Pris
En handledare halvdag (1-9 personer) 15500 kr

En handledare halvdag (10-20 personer) 18500 kr
Två handledare halvdagar (21-30 personer) 25500 kr
Plats
Neutral plats utanför er normala arbetsplats
Utvärdering/Uppföljning
Genomförs i samråd med kund

Visma SPCS, Ljungby kommun, Uppvidinge kommun, Mellansvenska städ, Renhållningen Kristianstad, Karlshamnbostäder, Ljungbybostäder, Kristianstad kommun, Nelson Garden, Gyptech, Kronofogden, Växjö kommun m.fl.

Alla priser är exklusive moms och kostnader för lokal, resa, kost och logi. Fri avbokning fram till 3 månader innan det bestämda datumet. 7 % av kostnaden består om avbokning sker tidigare än 2 veckor innan det bestämda datumet, 50 % om avbokning sker mindre än 2 veckor innan det bestämda datumet. 30 dagars betalningsvillkor med dröjsmålsränta som påföljd vid sena betalningar. Vid sjukdom från vår sida ersätts kunden med ett nytt tillfälle för halva priset. Offerten är giltig i 60 dagar från att den skickades och vi förbehåller oss rätten att tacka nej till leverans om skäl finns för detta.

I denna tjänst kommer ni jobba med följande nycklar:

Kommunikation

Tid:

3-4 timmar

Pris:

Från 15500 kr

Kontakta oss här vid frågor och bokningar

UTMANINGEN:
Utmaningar i arbetsgruppen med ett behov av att förstå hur grupper utvecklas och hur den enskilde medarbetaren kan bidra!
LÖSNINGEN:
I samarbete med Kryast planerade vi och genomförde ett utvecklingsarbete i vilket Kryast genomförde en teamutbildning för ledare och medarbetare.
RESULTATET:
Under sin halvdag lyckades Kryast trycka på exakt de knappar vi behövde för att komma vidare. Tre månader senare är vår arbetsmiljö bättre med ett öppnare och mer positivt klimat!

SARA ERIXON
Avdelningschef | Vårdadministration Onkologkliniken Växjö
LINA KARLSSON
Avdelningschef | MEC vårdadministration

UTMANINGEN:
Vi hade bokat två utbildningsdagar för våra 100 medarbetare och ville ha en föreläsning som gav något till individen och samtidigt fyllde alla med energi.
LÖSNINGEN:
Gustaf anpassade inspirationsföreläsningen efter vår tidsram och såg till att den innehöll exempel som man kunde koppla till både jobbet och det privata.
RESULTATET:
Vi kände direkt hur energin höjdes i rummet och snacket fortsatte inte bara under dagen utan även efteråt. Alla medarbetare blev mycket nöjda!

PETER KABBENÄS
Enhetschef på Kronofogden

UTMANINGEN:
I samband med implementering av ny värdegrund sökte vi stöd hos Kryast i Sverige AB för att få konkreta tips och stöd i hur vi kan göra den nya värdegrunden levande i verksamheten.
LÖSNINGEN:
Tillsammans med Kryast hade vi en heldags workshop i aktivt värdegrundsarbete, där vi fokuserade på hur värdegrunden bli till stöd i medarbetarens vardag.
RESULTATET:
Värdegrundsarbetet är en process och vi fick i flera praktiska moment nyttig kunskap om hur värderingar blir levande i verksamheten. Är man dessutom i en grupp är det viktigt att man får diskutera och sätta ord på vad man tycker och känner. Det ger en större förståelse och därmed större respekt för varandra.


BERIT JUHLIN-BUNN
Förskolechef Växjö kommun

UTMANINGEN:
Efter en konferens med späckat innehåll ville vi avsluta dagen med något som gav glädje och energi till hela gruppen. Målet var också att teama som grupp då vi kom från olika kontor.
LÖSNINGEN:
Kryast styrde under 2 timmar upp en lättsam aktivitet i ett spännande format, där alla kunde delta utefter sina egna förutsättningar.
RESULTATET:
Mästarnas mästare var precis vad vi efterlyste, med ett härligt engagemang ifrån alla medarbetare.


CAROLINE LEIFSSON
PWC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!