Psykosocial arbetsmiljö Växjö och Kristianstad

MED IKA LÖNN

Idrotts- och hälsopedagog
Utbildare inom hälsopromotion och hälsofrämjande levnadsvanor med lång erfarenhet från olika organisationer.

Kryast har utvecklat en föreläsning och workshop om en psykosocial arbetsmiljö som riktar sig till organisationer i Växjö och Kristianstad med omnejd. Vad är det som gör att vi trivs, mår bra och känner arbetsglädje på jobbet – trots allt det andra? En relevant fråga i tider av höga krav och hård belastning. Det finns faktorer som gör att vi orkar med, som får oss att vilja fortsätta och som ger arbetsglädje. Dessa är viktiga att synliggöra, formulera och omsätta på sin arbetsplats. I denna föreläsning och workshop om medarbetarskap introduceras deltagaren i teorier, forskning och konkreta verktyg att använda i vardagen, med fokus på det hållbara. Tillsammans arbetar vi för att utveckla en god psykosocial arbetsmiljö för er organisation i Växjö och Kristianstad med omnejd.

Tel: 010-5164516        E-post: info@kryast.se

• KASAM på arbetsplatsen
• Friskfaktorer på individ- och gruppnivå
• Den viktiga kommunikationen
• Verktyg och reflektioner kopplade till din egen vardag

Tid
Föreläsning: 1-2 h
Med workshop: 3 h
Pris
Föreläsning 8500 kr

Workshop 11500 kr
Kostnader för eventuell lokalhyra tillkommer.
Plats
Växjö och Kristianstad med omnejd eller enligt överenskommelse

Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, Allbohus AB

Alla priser är exklusive moms och kostnader för lokal, resa, kost och logi. Fri avbokning fram till 3 månader innan det bestämda datumet. 7 % av kostnaden består om avbokning sker tidigare än 2 veckor innan det bestämda datumet, 50 % om avbokning sker mindre än 2 veckor innan det bestämda datumet. 30 dagars betalningsvillkor med dröjsmålsränta som påföljd vid sena betalningar. Vid sjukdom från vår sida ersätts kunden med ett nytt tillfälle för halva priset. Offerten är giltig i 60 dagar från att den skickades och vi förbehåller oss rätten att tacka nej till leverans om skäl finns för detta.

I denna tjänst kommer ni jobba med följande nycklar:

Ledarskap

Delaktighet

VÅR AMBITION MED EN PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

Kryast i Växjö och Kristianstad erbjuder en inspirerande föreläsning och workshop som handlar om hur ni skapar en god psykosocial arbetsmiljö. Vi kommer under tillfället fokusera på vad som får er att må bra på arbetet. Tillsammans utgår vi från modellen KASAM som står för känslan av sammanhang och anser att medarbetare behöver uppleva sitt uppdrag som hanterbart, begripligt och meningsfullt för att trivas. Vi diskuterar friskfaktorer på såväl individ som gruppnivå samt vikten av kommunikation. Dessutom får ni med er användbara verktyg samt utrymme till reflektion kring er egen vardag. Kryast i Växjö och Kristianstad strävar efter att ni ska bli medvetna och aktivt ta beslut kring er egen psykosociala arbetsmiljö.

KONTAKTA OSS – PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

Är ni nyfikna på Kryast föreläsning och workshop om hur ni skapar en god psykosocial arbetsmiljö. Vi förser er med konkreta råd och rätt förutsättningar för ett fortsatt arbete. Låter detta intressant, välkomna att kontakta oss, vi finns i Växjö och Kristianstad med omnejd. Ser fram emot att arbeta tillsammans med er organisation.

Tid:

Föreläsning: 1-2 h / Workshop: 3-4 h

Pris:

Föreläsning 8500 kr
Workshop 11500 kr

Kontakta oss här vid frågor och bokningar

UTMANINGEN:
Utmaningar i arbetsgruppen med ett behov av att förstå hur grupper utvecklas och hur den enskilde medarbetaren kan bidra!
LÖSNINGEN:
I samarbete med Kryast planerade vi och genomförde ett utvecklingsarbete i vilket Kryast genomförde en teamutbildning för ledare och medarbetare.
RESULTATET:
Under sin halvdag lyckades Kryast trycka på exakt de knappar vi behövde för att komma vidare. Tre månader senare är vår arbetsmiljö bättre med ett öppnare och mer positivt klimat!

SARA ERIXON
Avdelningschef | Vårdadministration Onkologkliniken Växjö
LINA KARLSSON
Avdelningschef | MEC vårdadministration

UTMANINGEN:
Vi hade bokat två utbildningsdagar för våra 100 medarbetare och ville ha en föreläsning som gav något till individen och samtidigt fyllde alla med energi.
LÖSNINGEN:
Gustaf anpassade inspirationsföreläsningen efter vår tidsram och såg till att den innehöll exempel som man kunde koppla till både jobbet och det privata.
RESULTATET:
Vi kände direkt hur energin höjdes i rummet och snacket fortsatte inte bara under dagen utan även efteråt. Alla medarbetare blev mycket nöjda!

PETER KABBENÄS
Enhetschef på Kronofogden

UTMANINGEN:
I samband med implementering av ny värdegrund sökte vi stöd hos Kryast i Sverige AB för att få konkreta tips och stöd i hur vi kan göra den nya värdegrunden levande i verksamheten.
LÖSNINGEN:
Tillsammans med Kryast hade vi en heldags workshop i aktivt värdegrundsarbete, där vi fokuserade på hur värdegrunden bli till stöd i medarbetarens vardag.
RESULTATET:
Värdegrundsarbetet är en process och vi fick i flera praktiska moment nyttig kunskap om hur värderingar blir levande i verksamheten. Är man dessutom i en grupp är det viktigt att man får diskutera och sätta ord på vad man tycker och känner. Det ger en större förståelse och därmed större respekt för varandra.


BERIT JUHLIN-BUNN
Förskolechef Växjö kommun

UTMANINGEN:
Efter en konferens med späckat innehåll ville vi avsluta dagen med något som gav glädje och energi till hela gruppen. Målet var också att teama som grupp då vi kom från olika kontor.
LÖSNINGEN:
Kryast styrde under 2 timmar upp en lättsam aktivitet i ett spännande format, där alla kunde delta utefter sina egna förutsättningar.
RESULTATET:
Mästarnas mästare var precis vad vi efterlyste, med ett härligt engagemang ifrån alla medarbetare.


CAROLINE LEIFSSON
PWC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!