Självledarskap Växjö – För engagerade medarbetare

MED VIKTORIA CARLSSON

Personlig utveckling
Tio års erfarenhet av ledande positioner inom olika verksamheter och organisationer. Utbildad inom ledarskap, samtalsteknik samt UGL utbildad.

När medarbetare upplever en kontroll över sitt liv och trygghet i sig själva skapas förutsättningar för engagemang. I den här utbildningen får deltagarna möjlighet att stärka sig själva utifrån vem de är och vilka de vill vara vilket förebygger psykisk ohälsa och utvecklar ett medvetet och självgående medarbetarskap. Detta skapar förutsättning för effektivare processer och bättre samarbete vilket också ger ledaren en möjlighet att arbeta mer proaktivt istället för att hela tiden hantera operativa situationer och frågor.

En av nycklarna till hållbara arbetsplatser ligger i att utifrån ett helhetsperspektiv skapa goda förutsättningar för att kunna ta ansvar för sig själva, sitt arbete och sin delaktighet i verksamheten. Genom teorier från Bryant och Kazan, Mantz och Covey lär vi ut vad självledarskap innebär och hur man kan jobba med det.

Ingen förändring sker utan en viss grad av obekvämlighet. Vi jobbar med KBT som bas för beteendeförändring där deltagarna får träna sig i målarbete och egen reflektion med målet att i slutet av utbildningen ha en utvecklad bild av sig själv och verktyg för att börja leda sig själv både hemma och i arbetet.

Tel: 010-5164516        E-post: info@kryast.se

  • Kunskap runt begreppet självledarskap och de möjligheter som det innebär.
  • Redskap för att kunna ta ansvar för sig själv och sitt arbete.
  • Redskap för att nå upp till de krav och förväntningar som andra har och som man själv skapar.
  • Ökad kunskap om egna beteenden.
  • Ett utvecklat självledarskap för ökat engagemang.

Tid
1-4 h
Plats
Er valda plats
Antal
Beroende på utbildningsform
Pris
Föreläsning (1-2 h): 8500 kr
Workshop (2 h): 9900 kr
Halvdags utbildning (4 h): 18 500 kr

IKEA AB, Sony Mobile Communications, Kronofogden Växjö, IKEA Industry Group, Info Care, Växjö kommun, Ljungby kommun, Visma, Uppvidinge kommun, Region Kronoberg, Gyptech, Allt i plåt, Oxelösunds kommun, Kristianstads kommun, Lessebo kommun, Nelson Garden, Arbetsförmedlingen, Capio S:t Görans sjukhus, Profilgruppen, Karlshamnbostäder, Ljungbybostäder m.fl.

Alla priser är exklusive moms och kostnader för lokal, resa, kost och logi. Fri avbokning fram till 3 månader innan det bestämda datumet. 7 % av kostnaden består om avbokning sker tidigare än 2 veckor innan det bestämda datumet, 50 % om avbokning sker mindre än 2 veckor innan det bestämda datumet. Reseersättning med 39 kr/mil samt ett researvode på resor över 10 mil t o r tillkommer vid leverans och rekognosering på annan plats än hos våra samarbetspartners. 30 dagars betalningsvillkor med dröjsmålsränta som påföljd vid sena betalningar. Vid sjukdom från vår sida ersätts kunden med ett nytt tillfälle för halva priset. Offerten är giltig i 60 dagar från att den skickades och vi förbehåller oss rätten att tacka nej till leverans om skäl finns för detta.

I denna tjänst kommer ni jobba med följande nycklar:

Hälsa & sjukfrånvaro

Tid:

1-4 h

Pris:

Från 8500 kr

Kontakta oss här vid frågor och bokningar

UTMANINGEN:
Utmaningar i arbetsgruppen med ett behov av att förstå hur grupper utvecklas och hur den enskilde medarbetaren kan bidra!
LÖSNINGEN:
I samarbete med Kryast planerade vi och genomförde ett utvecklingsarbete i vilket Kryast genomförde en teamutbildning för ledare och medarbetare.
RESULTATET:
Under sin halvdag lyckades Kryast trycka på exakt de knappar vi behövde för att komma vidare. Tre månader senare är vår arbetsmiljö bättre med ett öppnare och mer positivt klimat!

SARA ERIXON
Avdelningschef | Vårdadministration Onkologkliniken Växjö
LINA KARLSSON
Avdelningschef | MEC vårdadministration

UTMANINGEN:
Vi hade bokat två utbildningsdagar för våra 100 medarbetare och ville ha en föreläsning som gav något till individen och samtidigt fyllde alla med energi.
LÖSNINGEN:
Gustaf anpassade inspirationsföreläsningen efter vår tidsram och såg till att den innehöll exempel som man kunde koppla till både jobbet och det privata.
RESULTATET:
Vi kände direkt hur energin höjdes i rummet och snacket fortsatte inte bara under dagen utan även efteråt. Alla medarbetare blev mycket nöjda!

PETER KABBENÄS
Enhetschef på Kronofogden

UTMANINGEN:
I samband med implementering av ny värdegrund sökte vi stöd hos Kryast i Sverige AB för att få konkreta tips och stöd i hur vi kan göra den nya värdegrunden levande i verksamheten.
LÖSNINGEN:
Tillsammans med Kryast hade vi en heldags workshop i aktivt värdegrundsarbete, där vi fokuserade på hur värdegrunden bli till stöd i medarbetarens vardag.
RESULTATET:
Värdegrundsarbetet är en process och vi fick i flera praktiska moment nyttig kunskap om hur värderingar blir levande i verksamheten. Är man dessutom i en grupp är det viktigt att man får diskutera och sätta ord på vad man tycker och känner. Det ger en större förståelse och därmed större respekt för varandra.


BERIT JUHLIN-BUNN
Förskolechef Växjö kommun

UTMANINGEN:
Efter en konferens med späckat innehåll ville vi avsluta dagen med något som gav glädje och energi till hela gruppen. Målet var också att teama som grupp då vi kom från olika kontor.
LÖSNINGEN:
Kryast styrde under 2 timmar upp en lättsam aktivitet i ett spännande format, där alla kunde delta utefter sina egna förutsättningar.
RESULTATET:
Mästarnas mästare var precis vad vi efterlyste, med ett härligt engagemang ifrån alla medarbetare.


CAROLINE LEIFSSON
PWC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!