SJÄLVLEDARSKAP

Viktoria Carlsson

Personlig utveckling

Tio års erfarenhet av ledande positioner inom olika typer av verksamheter och organisationer. Utbildad inom ledarskap, samtalsteknik, UGL.

KONTAKTINFORMATION

010-5164516
info@kryast.se

FÖLJ OSS PÅ

Medarbetarskap

SJÄLVLEDARSKAP

 

Hur väl känner du dig själv? Att öppna upp för insikter om dig själv skapar förutsättningar för att medvetandegöra vad du behöver förändra men också vilka styrkor du ska bygga vidare på. Självkännedom är en förutsättning för att kunna leda sig själv på det sättet man vill och för att kunna vara den person man vill i relation till andra. Självkännedom ger dig möjlighet att veta hur du reagerar, agerar och beter dig i de situationer som du hamnar i.

Hur lär man då känna sig själv? Nyckeln till självkännedom är reflektion. Att våga vara med sig själv och fundera över sina reaktioner, ageranden och beteenden- det kan vara en utmaning! Här kommer tre tips på hur Du kan träna Din självkännedom:

 

1. Planera in tid för reflektion; avsluta varje arbetsdag med att reflektera över dig själv. Utgå gärna från en specifik situation. Vad hände i situationen, hur tänkte och kände du och vad ledde det till för agerande?

 

2. Åk helikopter; ta ett helhetsperspektiv och titta på dig själv från ett annat håll än vad du brukar. Reflektera över det du ser.

 

3. Feedback; be aktivt om feedback av personer i din omgivning som du litar på. Hur uppfattar dom dig i specifika situationer? Reflektera över det dom ser.

 

Viktoria Carlsson,

Kryast i Sverige AB

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!