Teamutbildning Växjö och Kristianstad

MED HENRIK NÄSSTRÖM

Pedagog & Team utvecklare
Utbildad idrottslärare vid Linnéuniversitetet. 60 hp ledarskap vid Linnéuniversitetet och HGO. UGL utbildad. Flerårig erfarenhet från praktiskt ledarskap och facilitering.

Kryast erbjuder en teamutbildning i Växjö och Kristianstad med omnejd. Vad är det som gör att vissa arbetsgrupper presterar bra, når höjder ingen trodde de skulle klara av och samtidigt har välmående medarbetare som tycker om att gå till jobbet? Forskning påvisar att en grupp följer samma utvecklingsmönster som en människa – den föds/bildas, har en tonårstid följt av den vuxna perioden. I vår teamutbildning tar vi med er på en resa där ni får uppleva de fyra faser en grupp går igenom för att bli ett TEAM. Halvdagen är därför ett perfekt avstamp för gruppen att ha med sig när de sedan jobbar med sin egen teamutveckling med målet att utnyttja sin fulla kapacitet!

Vi finns i Växjö och Kristianstad där vi erbjuder arbetsplatser en rolig och utvecklande teamutbildning.

Tel: 010-5164516        E-post: info@kryast.se

• En gemensam förståelse för hur grupper utvecklas utifrån Susan Wheelans fas teori
• Teambuilding aktiviteter med metaforer och känslor som består
• Glädje kombinerat med djup och allvar.
• Var befinner sig vår grupp och vad behöver vi framåt?
• Uppföljningsmöte med reflektioner och analys

Tid
3-4 timmar
Pris
En handledare halvdag (1-9 personer) 15500 kr

En handledare halvdag (10-15 personer) 18500 kr

Två handledare halvdagar (16-30 personer) 25500 kr.
Kostnader för eventuell lokalhyra tillkommer.
Plats
Växjö eller Kristianstad med omnejd eller enligt överenskommelse

Visma SPCS, Ljungby kommun, Uppvidinge kommun, Mellansvenska städ, Renhållningen Kristianstad, Karlshamnbostäder, Ljungbybostäder, Kristianstad kommun, Nelson Garden, Gyptech, Kronofogden m.fl.

Alla priser är exklusive moms och kostnader för lokal, resa, kost och logi. Fri avbokning fram till 3 månader innan det bestämda datumet. 7 % av kostnaden består om avbokning sker tidigare än 2 veckor innan det bestämda datumet, 50 % om avbokning sker mindre än 2 veckor innan det bestämda datumet. 30 dagars betalningsvillkor med dröjsmålsränta som påföljd vid sena betalningar. Vid sjukdom från vår sida ersätts kunden med ett nytt tillfälle för halva priset. Offerten är giltig i 60 dagar från att den skickades och vi förbehåller oss rätten att tacka nej till leverans om skäl finns för detta.

I denna tjänst kommer ni jobba med följande nycklar:

Kommunikation

VÅR AMBITION MED TEAMUTBILDNING

Kryast beläget i Växjö och Kristianstad strävar efter att erbjuda arbetsplatser en rolig och utvecklande teamutbildning med övningar som väcker känslor som består. Vi utgår ifrån vart er grupp befinner sig i nuläget och hur vi ska utvecklas framåt. Dessutom har vi ett uppföljningsmöte som inkluderar både reflektion och analys. Teamutbildningen är givande, rolig och inspirerande!

KONTAKTA OSS – TEAMUTBILDNING

Vår teamutbildning genomförs i Växjö eller Kristianstad med omnejd och syftar till att sammanföra medarbetare. Vill ni bli bättre på att samarbeta för att prestera bättre? Då är vår teamutbildning rätt lösning för ert företag. Låter detta intressant boka en teamutbildning direkt, eller kontakta oss.

Varmt välkomna, vi ser fram emot ett gemensamt arbete med er organisation.

Tid:

3-4 timmar

Pris:

15500 kr – 25500 kr

Kontakta oss här vid frågor och bokningar

UTMANINGEN:
Utmaningar i arbetsgruppen med ett behov av att förstå hur grupper utvecklas och hur den enskilde medarbetaren kan bidra!
LÖSNINGEN:
I samarbete med Kryast planerade vi och genomförde ett utvecklingsarbete i vilket Kryast genomförde en teamutbildning för ledare och medarbetare.
RESULTATET:
Under sin halvdag lyckades Kryast trycka på exakt de knappar vi behövde för att komma vidare. Tre månader senare är vår arbetsmiljö bättre med ett öppnare och mer positivt klimat!

SARA ERIXON
Avdelningschef | Vårdadministration Onkologkliniken Växjö
LINA KARLSSON
Avdelningschef | MEC vårdadministration

UTMANINGEN:
Vi hade bokat två utbildningsdagar för våra 100 medarbetare och ville ha en föreläsning som gav något till individen och samtidigt fyllde alla med energi.
LÖSNINGEN:
Gustaf anpassade inspirationsföreläsningen efter vår tidsram och såg till att den innehöll exempel som man kunde koppla till både jobbet och det privata.
RESULTATET:
Vi kände direkt hur energin höjdes i rummet och snacket fortsatte inte bara under dagen utan även efteråt. Alla medarbetare blev mycket nöjda!

PETER KABBENÄS
Enhetschef på Kronofogden

UTMANINGEN:
I samband med implementering av ny värdegrund sökte vi stöd hos Kryast i Sverige AB för att få konkreta tips och stöd i hur vi kan göra den nya värdegrunden levande i verksamheten.
LÖSNINGEN:
Tillsammans med Kryast hade vi en heldags workshop i aktivt värdegrundsarbete, där vi fokuserade på hur värdegrunden bli till stöd i medarbetarens vardag.
RESULTATET:
Värdegrundsarbetet är en process och vi fick i flera praktiska moment nyttig kunskap om hur värderingar blir levande i verksamheten. Är man dessutom i en grupp är det viktigt att man får diskutera och sätta ord på vad man tycker och känner. Det ger en större förståelse och därmed större respekt för varandra.


BERIT JUHLIN-BUNN
Förskolechef Växjö kommun

UTMANINGEN:
Efter en konferens med späckat innehåll ville vi avsluta dagen med något som gav glädje och energi till hela gruppen. Målet var också att teama som grupp då vi kom från olika kontor.
LÖSNINGEN:
Kryast styrde under 2 timmar upp en lättsam aktivitet i ett spännande format, där alla kunde delta utefter sina egna förutsättningar.
RESULTATET:
Mästarnas mästare var precis vad vi efterlyste, med ett härligt engagemang ifrån alla medarbetare.


CAROLINE LEIFSSON
PWC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!