Teamutveckling

Forskning visar att väl utvecklade grupper både presterar bättre tillsammans samtidigt som stressnivån hos individerna sjunker och välmående ökar. Våra tjänster inom teamutveckling tar avstamp i Susan Wheelans världsledande forskning där vår ambition är att skapa förutsättningar för er att gå från att vara en grupp till att bli ett TEAM och tillsammans nå er fulla potential.

Grupputveckling

Studier har visat att ungefär hälften av alla svenska arbetsgrupper befinner sig i någon av de 2 första faserna där enbart kring 40 % av mötestiden används till att faktiskt prata om arbetet. Läs mer om hur vi arbetar med er grupputveckling för att öka er förmåga att på ett hållbart sätt prestera och nå era mål.

Psykologisk trygghet

Vad är det som gör att man i vissa grupper vågar säga vad man tycker, tänker och känner utan att vara orolig för hur det ska tas emot? När Google 2016 presenterade sitt forskningsprojekt Aristoteles visade det sig att psykologisk trygghet är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att skapa framgångsrika och lärande team.

Ledningsgruppsutveckling

När en organisation ska ta nya steg och göra förändringar är det dess ledning och chefer som behöver vara först på. Ledningen i en organisation är idébärande och viktiga ambassadörer för tillit och förtroende och deras enighet blir därför en avgörande framgångsfaktor.

Teamutbildning

Utbildning inom teamutveckling. Ett perfekt avstamp för arbetsgrupper med målet att nå er fulla kapacitet!

GDQ

GDQ är en validerad enkät som mäter var din grupp befinner sig, vilka frågor som gruppen brottas med och vad som behöver lösas innan gruppen kan utvecklas vidare.

UTMANINGEN:
Utmaningar i arbetsgruppen med ett behov av att förstå hur grupper utvecklas och hur den enskilde medarbetaren kan bidra!
LÖSNINGEN:
I samarbete med Kryast planerade vi och genomförde ett utvecklingsarbete i vilket Kryast genomförde en teamutbildning för ledare och medarbetare.
RESULTATET:
Under sin halvdag lyckades Kryast trycka på exakt de knappar vi behövde för att komma vidare. Tre månader senare är vår arbetsmiljö bättre med ett öppnare och mer positivt klimat!

SARA ERIXON
Avdelningschef | Vårdadministration Onkologkliniken Växjö
LINA KARLSSON
Avdelningschef | MEC vårdadministration

UTMANINGEN:
Vi hade bokat två utbildningsdagar för våra 100 medarbetare och ville ha en föreläsning som gav något till individen och samtidigt fyllde alla med energi.
LÖSNINGEN:
Gustaf anpassade inspirationsföreläsningen efter vår tidsram och såg till att den innehöll exempel som man kunde koppla till både jobbet och det privata.
RESULTATET:
Vi kände direkt hur energin höjdes i rummet och snacket fortsatte inte bara under dagen utan även efteråt. Alla medarbetare blev mycket nöjda!

PETER KABBENÄS
Enhetschef på Kronofogden

UTMANINGEN:
I samband med implementering av ny värdegrund sökte vi stöd hos Kryast i Sverige AB för att få konkreta tips och stöd i hur vi kan göra den nya värdegrunden levande i verksamheten.
LÖSNINGEN:
Tillsammans med Kryast hade vi en heldags workshop i aktivt värdegrundsarbete, där vi fokuserade på hur värdegrunden bli till stöd i medarbetarens vardag.
RESULTATET:
Värdegrundsarbetet är en process och vi fick i flera praktiska moment nyttig kunskap om hur värderingar blir levande i verksamheten. Är man dessutom i en grupp är det viktigt att man får diskutera och sätta ord på vad man tycker och känner. Det ger en större förståelse och därmed större respekt för varandra.


BERIT JUHLIN-BUNN
Förskolechef Växjö kommun

UTMANINGEN:
Efter en konferens med späckat innehåll ville vi avsluta dagen med något som gav glädje och energi till hela gruppen. Målet var också att teama som grupp då vi kom från olika kontor.
LÖSNINGEN:
Kryast styrde under 2 timmar upp en lättsam aktivitet i ett spännande format, där alla kunde delta utefter sina egna förutsättningar.
RESULTATET:
Mästarnas mästare var precis vad vi efterlyste, med ett härligt engagemang ifrån alla medarbetare.


CAROLINE LEIFSSON
PWC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!