Varför är du chef? Kanske går du igång på ansvaret, möjligheten att påverka eller mandatet att leda i symbios med dina medarbetare! Svaren är säkert olika. Och ibland kan chefskapet faktiskt vara rätt tufft. Konflikter i arbetsgruppen, hög arbetsbelastning och en viss ensamhet i rollen.
Tanken med den här sidan är att sprida energi till dig som ledare genom att dela med oss av sånt som vi tror kan förenkla din vardag. Det kan vara en konkret övning att genomföra med dina medarbetare. Det kan handla om att bättre förstå vad din grupp behöver för att utvecklas. Det kan vara inspiration som väcker eftertanke. Det kan vara forskning du inte visste fanns.
Se vår sida som ett smörgåsbord där du är bjuden att hugga in på det som passar just dig och din ledarsituation. Vi kommer publicera något nytt ungefär varannan vecka. Det ska vara något att längta till. Och som sedan manar till eftertanke. För i reflektionen finns också början på den praktiska omsättningen som verkligen utvecklar vårt ledarskap!

Följ oss på Linkedin för att få veta när vi publicerar nya inlägg!

UTVECKLA DITT LEDARSKAP

Olika målarbeten

Det är en förmåga att kunna kombinera livsnjutning i stunden med mål och strategier för 5, 10 och 20 år fram i tiden. Det ena utesluter inte det andra men långsiktigt arbete är många gånger det enda sättet att nå vissa av de saker jag eller vi tillsammans önskar genomföra i livet.

OPTIMERA DIN ENERGI

Hur optimerar jag min energi för glädje, livskvalité och passion? Det är trots allt denna energi som ska leda oss mot våra mål både privat och i jobbet!

FÖRÄNDRING I FOKUS

Här kommer några av de saker som gör skillnad och som skapar förutsättningar för att du som ledare, jag som medarbetare och vi som arbetsplats lyckas med vår nästa förändringsprocess.

ÅRETS VINNARE

Arbetsglädje, engagemang och medarbetarnöjdhet är något vi kan uppnå tillsammans om vi bestämmer oss för att försöka.

ORKA!

Allt det vi gör, hör och ser både tar och ger oss energi. Så hur ska vi förhålla oss till samhällets utveckling, omgivningens behov och arbetslivets krav? Hur ska jag få balans i en vardag där mycket annat pockar på min uppmärksamhet?

HÄLSOÅNGEST

Kan det vara så att jakten på hälsa och balans rent av blivit ohälsosam? Att alla tips och inspirerande texter snarare lett till en hälsohets som på intet sätt ser ut att avta i framtiden. Och hur ska jag förhålla mig till alla de möjligheter som presenteras?

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 14/11

Jobbar du som chef eller HR och vill utveckla din kommunikativa förmåga? Vi erbjuder nu en halvdags workshop tillsammans med andra chefer och HR som vill lära sig om det kommunikativa ledarskapet.

FRAMGÅNGSRIKT FÖRÄNDRINGSARBETE

Vad är det som gör att vissa inte vill förändra? Och hur kan man arbeta praktiskt för att förbereda sig på en framgångsrik och meningsfull förändring?

ÄR SÅRBARHET EN SUPERSTYRKA?

Det verkar faktiskt så! Vi läser om Googles Aristoteles projekt och Brené Brown forskning som båda kom fram till att sårbarhet främjar utvecklingen av tillit.

KOMPETENSUTVECKLING JUNI-OKTOBER

Många organisationer erbjuder spännande lokal kompetensutveckling kopplat till Hållbara arbetsplatser, antingen gratis eller till en symbolisk summa. Här hittar ni det vi känner till samlat på ett ställe.

FRÄMJANDE LEDARSKAP

Vad innebär det egentligen att vara främjande som chef? Enkelt förklarat innebär det en förstärkning av det man vill se mer av.

FÖR ATT LÖNSAMHET KOMMER UR DET FRISKA

Det är lätt att drunkna i vardagens uppgifter. Räkna på en investering i din arbetsgrupp eller arbetsmiljö och hitta argumenten för att investera proaktivt.

Teambuilding

Som ledare behöver vi vara modiga nog att säga nej till stökiga julfester och istället tänka strategiskt kring den begränsade tid vi har tillsammans.

Förändring

Så hur jobbar ni för att bättre förstå förändringens påverkan på människorna i organisationen?

Har jag alltid ett val?

Vårt förnuft säger oss att ja-självklart har jag alltid ett val, medan våra känslor kanske svarar lite mer åt nja hållet. Faktum är att vi faktiskt inte alltid har ett val, vi har inte alltid makt, mandat och befogenhet att fatta beslut och välja vad som ska ske runtomkring oss. Det är inte där vårt val ligger. Vårt val ligger i att vi har möjlighet att välja hur vi ska förhålla oss till det som sker.

Hur är ditt förhållande till tiden?

Sedan en tid har alltfler börjat titta på vad det är som bidrar till att en organisation är frisk och hälsofrämjande. Flera studier visar att kommunikation och delaktighet genomsyrar friskfaktorerna på alla nivåer. Det innebär t.ex att det mellanmänskliga samspelet och relationer blir viktiga i det dagliga arbetet.

Ett gott skratt förlänger arbetsivet!

Hur låter det i ditt arbetsrum och i korridorerna hos dig? Hur mycket vågar du egentligen flamsa och tramsa när du är på jobbet? Hur ofta skrattar du och (alltså inte åt) dina kollegor? Hur ofta skrattar du tillsammans med (alltså inte åt) din chef?
Kanske är vi fler som väntar med eventuella lustigheter till fredagsfikat av rädsla för att framstå som oprofessionella, oseriösa, flamsiga och tramsiga? Den rädslan är helt obefogad eftersom studier har visat att människor med humor snarare uppfattas som både mer intelligenta och pålitliga. Detta gäller såväl medarbetare och chefer.

Resillience

Resillience handlar om vår förmåga till återhämtning efter till exempel en stressig period på jobbet och kan jämföras med fjädringen på en bil! När vi kör över ett gupp pressar kraften som bildas ihop fjädrarna som sedan återgår till sin ursprungliga längd när bilen kör på plant underlag igen.

Främjande Frågor

Vad är då skillnaden mellan att jobba förebyggande och att jobba främjande? Jo, i det förebyggande arbetet utgår vi från problemet och när vi jobbar främjande utgår vi istället från det som fungerar, tänker du till exempel att en person är 50 procent sjukskriven eller 50 procent frisk/arbetsför?

Medarbetarna är pusselbitarna

Medarbetarens personliga utveckling påverkar hela pusslet. En medarbetare som har en mening och ett mål i sitt liv blir mer målmedveten i sitt arbete. En medarbetare som hanterar stress blir mer effektiv i sitt arbete. En medarbetare som utvecklar sitt självförtroende och sin självmedvetenhet blir engagerad och handlingskraftig.

Ficklampan inåt

I min roll som handledare och utbildare möter jag ibland ledare och grupper som har svårt att komma igång med samtal om hur de har det tillsammans. Med hjälp av ett filmklipp blev det betydligt enklare för gruppen jag mötte att sätta ord på sina upplevelser och tankar om det egna samarbetet.

Hållbart arbetsliv

På en frisk arbetsplats finns en balans mellan krav och resurser. Detta kräver en dialog mellan medarbetarna men också att vi vågar leda oss själva.

Självledarskap

Att öppna upp för insikter om dig själv skapar förutsättningar för att medvetandegöra vad du behöver förändra men också vilka styrkor du ska bygga vidare på.

Engagemang

14 % av medarbetarna i Sverige är engagerade på sitt arbete, 75 % är oengagerade och 11 % är aktivt oengagerade. Lönsamt? Nej! Så hur gör man?

Hållbart ledarskap

Hållbarhet är hett! Vissa skulle nog kalla det för ett modeord och jag är beredd att hålla med. Just ledarskap har fått många fina namn…

Personalaktiviteter

Meningsfullhet. Här finns givetvis organisationens vision, mål och värderingar. När dessa lever så känner medarbetarna engagemang och en inre drivkraft…

Medarbetaransvar

Många ledare vi pratar med kan uppleva en frustration över medarbetare som ”duckar eget ansvar och skyller på yttre omständigheter”. Hur hanterar man detta?

Teamutveckling struktur

Ifall du upplever att strukturen i din grupp är otydlig kan denna målmatris skapad av Christian Jacobsson vid Göteborgs Universitet vara ett bra stöd.

Samarbete

Ett sätt att utveckla förutsättningar för samarbete hos sig själv och andra är att börja medvetandegöra vad som händer hos mig när jag hamnar i röd och grön zon samt vad som skapar förutsättningar för att oftare hamna i den gröna zonen.

Arbetsglädje

Den avgörande skillnaden mellan engagemang och motivation är att engagemang inte måste vara en positiv känsla. För även en gnällspik kan kan ju brinna för sin sak!

Visionsövning

Dessa övningar är till för att öppna upp ert tänkande och hjälpa er sätta en vision för ert projekt eller företag.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal. Hur gör man? Finns det några tips att förhålla sig till? Jo, det finns rätt mycket att hämta här för att hitta ditt sätt att hålla medarbetarsamtal.

Visions- och målarbete

Hur gör man för att skapa delaktighet och engagemang i sitt visions- och målarbete? En vetenskaplig modell som vi använder oss av för detta är KASAM (känsla av sammanhang). Vi översätter Aaron Antonovskys Meningsfullhet, Begriplighet och Hanterbarhet till frågorna Varför, Vad och Hur.

Personlighet och lärstilar

Många är intresserad av att fördjupa sin förståelse kring den egna personligheten samtidigt som jag bättre förstår mina kollegor i det team jag verkar.

Kryast priset 2018

I Kryast är vi övertygade om att lönsamhet kommer ur det friska. För att tilldelas priset behöver ni ha gjort något främjande, dvs att man hjälper något bra att hända istället för att bara stoppa det dåliga.

Må bra som chef

Låt geniet få utrymme i din kalender så den kan betala tillbaka med en massa härliga idéer. För paradoxalt nog visar det sig att återhämtning inte bara främjar din hälsa. Det gör dig mer effektiv på jobbet också!

Trygghet

Vi pratar mycket om vikten av trygghet för att utveckla fungerande team. IMGD modellen och FIRO modellen har med det som viktiga ingredienser. Även google behandlade trygghet som en faktor i sitt Aristoteles projekt. Men hur gör man?

Närhet och distans

Det ställs höga krav på en ledare. Men ibland kanske de största kraven ändå kommer inifrån. Man vill bli omtyckt och man vill göra ett bra jobb. Ägare/Styrelse ställer en viss kravbild samtidigt som medarbetarna uttrycker sina behov. Det är lätt att man som chef i det läget blir förvillad, många gånger får man dessutom stanna upp och verkligen jobba med sina egna värderingar.

Vill du bli vår nya kollega?

Vill du bli vår nya kollega? Just nu går det bra för oss och vi växer. Vi märker samtidigt att många kollegor har väldigt mycket att göra. Ska vi lära ut kring den hållbara arbetsplatsen måste vi också leva den själva genom att uppnå en balanserad arbetsbelastning. Sök senast 20171108.

Personlig effektivitet och hållbarhet

Jag insåg tidigt att jag behövde lära mig sätt att hantera det flöde av uppgifter som fyller min vardag som ledare. Dels för att må bra men också för att leverera med kvalité. Nedan följer några av mina personliga favoriter:

Kommunikation

Som ledare kommunicerar jag hela tiden, oavsett jag vill eller inte. Är jag hemma så kommunicerar det något. Är jag tyst kommunicerar det något. Är jag stressad kommunicerar det något. Hur jag än gör så kommunicerar jag med mina medarbetare hela tiden.

Följarskap

För att leda behöver man följare. Annars är man bara ett namn på ett papper med en befattning som råkar heta “chef”.

Teamutveckling

Vi pratar ofta om grupputveckling eller teamutveckling där det finns mycket forskning. Förutom googles undersökning som jag ska länka till nedan så är väl Susan Wheelan den främsta inom området med sin IMGD modell (Integrative Model of Group Development). Denna modell jobbar vi och många andra efter men googles undersökning tycker jag ger ytterligare ett spännande perspektiv på vad som utmärker effektiva grupper.

Vem är du?

Så varför ställer vi alltid så ytliga frågor till människor vi vill lära känna? Frågor som är anknutna till prestationer och artighet snarare än till kommunikation och något vi verkligen är intresserade av. Detta innebär ju också en risk att vi börjar identifiera oss med det som finns på ytan, snarare än till de vi är.

FÖLJ OSS PÅ

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!