Varför är du chef? Kanske går du igång på ansvaret, möjligheten att påverka eller mandatet att leda i symbios med dina medarbetare! Svaren är säkert olika. Och ibland kan chefskapet faktiskt vara rätt tufft. Konflikter i arbetsgruppen, hög arbetsbelastning och en viss ensamhet i rollen.
Tanken med den här sidan är att sprida energi till dig som ledare genom att dela med oss av sånt som vi tror kan förenkla din vardag. Det kan vara en konkret övning att genomföra med dina medarbetare. Det kan handla om att bättre förstå vad din grupp behöver för att utvecklas. Det kan vara inspiration som väcker eftertanke. Det kan vara forskning du inte visste fanns.
Se vår sida som ett smörgåsbord där du är bjuden att hugga in på det som passar just dig och din ledarsituation. Vi kommer publicera något nytt ungefär varannan vecka. Det ska vara något att längta till. Och som sedan manar till eftertanke. För i reflektionen finns också början på den praktiska omsättningen som verkligen utvecklar vårt ledarskap!

Följ oss på Linkedin för att få veta när vi publicerar nya inlägg!

UTVECKLA DITT LEDARSKAP

Hållbart arbetsliv

På en frisk arbetsplats finns en balans mellan krav och resurser. Detta kräver en dialog mellan medarbetarna men också att vi vågar leda oss själva.

Självledarskap

Att öppna upp för insikter om dig själv skapar förutsättningar för att medvetandegöra vad du behöver förändra men också vilka styrkor du ska bygga vidare på.

Engagemang

14 % av medarbetarna i Sverige är engagerade på sitt arbete, 75 % är oengagerade och 11 % är aktivt oengagerade. Lönsamt? Nej! Så hur gör man?

Hållbart ledarskap

Hållbarhet är hett! Vissa skulle nog kalla det för ett modeord och jag är beredd att hålla med. Just ledarskap har fått många fina namn…

Personalaktiviteter

Meningsfullhet. Här finns givetvis organisationens vision, mål och värderingar. När dessa lever så känner medarbetarna engagemang och en inre drivkraft…

Medarbetaransvar

Många ledare vi pratar med kan uppleva en frustration över medarbetare som ”duckar eget ansvar och skyller på yttre omständigheter”. Hur hanterar man detta?

Teamutveckling struktur

Ifall du upplever att strukturen i din grupp är otydlig kan denna målmatris skapad av Christian Jacobsson vid Göteborgs Universitet vara ett bra stöd.

Samarbete

Ett sätt att utveckla förutsättningar för samarbete hos sig själv och andra är att börja medvetandegöra vad som händer hos mig när jag hamnar i röd och grön zon samt vad som skapar förutsättningar för att oftare hamna i den gröna zonen.

Arbetsglädje

Den avgörande skillnaden mellan engagemang och motivation är att engagemang inte måste vara en positiv känsla. För även en gnällspik kan kan ju brinna för sin sak!

Visionsövning

Dessa övningar är till för att öppna upp ert tänkande och hjälpa er sätta en vision för ert projekt eller företag.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal. Hur gör man? Finns det några tips att förhålla sig till? Jo, det finns rätt mycket att hämta här för att hitta ditt sätt att hålla medarbetarsamtal.

Visions- och målarbete

Hur gör man för att skapa delaktighet och engagemang i sitt visions- och målarbete? En vetenskaplig modell som vi använder oss av för detta är KASAM (känsla av sammanhang). Vi översätter Aaron Antonovskys Meningsfullhet, Begriplighet och Hanterbarhet till frågorna Varför, Vad och Hur.

Personlighet och lärstilar

Många är intresserad av att fördjupa sin förståelse kring den egna personligheten samtidigt som jag bättre förstår mina kollegor i det team jag verkar.

Kryast priset 2018

I Kryast är vi övertygade om att lönsamhet kommer ur det friska. För att tilldelas priset behöver ni ha gjort något främjande, dvs att man hjälper något bra att hända istället för att bara stoppa det dåliga.

Må bra som chef

Låt geniet få utrymme i din kalender så den kan betala tillbaka med en massa härliga idéer. För paradoxalt nog visar det sig att återhämtning inte bara främjar din hälsa. Det gör dig mer effektiv på jobbet också!

Trygghet

Vi pratar mycket om vikten av trygghet för att utveckla fungerande team. IMGD modellen och FIRO modellen har med det som viktiga ingredienser. Även google behandlade trygghet som en faktor i sitt Aristoteles projekt. Men hur gör man?

Närhet och distans

Det ställs höga krav på en ledare. Men ibland kanske de största kraven ändå kommer inifrån. Man vill bli omtyckt och man vill göra ett bra jobb. Ägare/Styrelse ställer en viss kravbild samtidigt som medarbetarna uttrycker sina behov. Det är lätt att man som chef i det läget blir förvillad, många gånger får man dessutom stanna upp och verkligen jobba med sina egna värderingar.

Vill du bli vår nya kollega?

Vill du bli vår nya kollega? Just nu går det bra för oss och vi växer. Vi märker samtidigt att många kollegor har väldigt mycket att göra. Ska vi lära ut kring den hållbara arbetsplatsen måste vi också leva den själva genom att uppnå en balanserad arbetsbelastning. Sök senast 20171108.

Personlig effektivitet och hållbarhet

Jag insåg tidigt att jag behövde lära mig sätt att hantera det flöde av uppgifter som fyller min vardag som ledare. Dels för att må bra men också för att leverera med kvalité. Nedan följer några av mina personliga favoriter:

Kommunikation

Som ledare kommunicerar jag hela tiden, oavsett jag vill eller inte. Är jag hemma så kommunicerar det något. Är jag tyst kommunicerar det något. Är jag stressad kommunicerar det något. Hur jag än gör så kommunicerar jag med mina medarbetare hela tiden.

Följarskap

För att leda behöver man följare. Annars är man bara ett namn på ett papper med en befattning som råkar heta “chef”.

Teamutveckling

Vi pratar ofta om grupputveckling eller teamutveckling där det finns mycket forskning. Förutom googles undersökning som jag ska länka till nedan så är väl Susan Wheelan den främsta inom området med sin IMGD modell (Integrative Model of Group Development). Denna modell jobbar vi och många andra efter men googles undersökning tycker jag ger ytterligare ett spännande perspektiv på vad som utmärker effektiva grupper.

Vem är du?

Så varför ställer vi alltid så ytliga frågor till människor vi vill lära känna? Frågor som är anknutna till prestationer och artighet snarare än till kommunikation och något vi verkligen är intresserade av. Detta innebär ju också en risk att vi börjar identifiera oss med det som finns på ytan, snarare än till de vi är.

Fysisk feedback

Det är spännande med feedback, vilken kraft den kan ha! Det är en delikat uppgift för ledaren att utveckla sina medarbetare och sitt team genom att ge feedback.

Medarbetarskap

Medarbetarskap. Hur svårt kan det vara? De flesta förstår nog begreppet men hur gör man?

Linjen som blev en kurva

Sedan min fru för några år sedan blev sjukskriven för utmattningssyndrom har vår vardag handlat mycket om just balans – eller rättare sagt jakten på balans…

Att räkna med tid

Det handlar helt enkelt om att stanna upp och börja ta kontrollen över det som fyller ens dagar. Behövs jag på detta mötet? Är detta ett konsensusbeslut eller kan det delegeras till en person att besluta om? Ska jag engagerar mig i den här föreningen? Bryr jag mig egentligen om vad som händer på min Facebook varje dag?

Tips för bra möten

Hur skapar vi bra möten? Möten som ger den där härliga känslan av flow och där deltagarna går därifrån med en känsla av väl investerad tid. Vi tänkte dela med oss av tre bra tips som vi upplever får möten att flyta:

Fokus på det som fungerar!

Hur kommer det sig att vissa företag och organisationer lyckas skapa miljöer där människor blir sedda, där människor är delaktiga och får ta ansvar – och där detta i sin tur leder till motivation, meningsfullhet och kraft i verksamheten?

Rolig övning

Tänkte jag skulle dela med mig av en rolig övning som också går att fördjupa gällande hur vi kommunicerar under stress. Men kopplingen till stress släpper vi idag och koncentrerar oss istället på det roliga tävlingsmomentet. Därför att social gemenskap bygger meningsfullhet och trivsel. Man får inte glömma det. Att ibland “bara” ha roligt och släppa jobbet!

Att skapa en hållbar arbetsplats

2009 presenterade Prevent en stor forskningsstudie – ”Nycklar till friska företag” som sedermera också låg till grund för den nya arbetsföreskrift som började gälla 31 mars 2016 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”

Självmedkänsla

Vi upplever alla dagligen olika typer av motgångar. Dessa motgångar kan tyvärr göra att vi känner oss misslyckade och tycker mindre om oss själva. Tricket är att i dessa lägen vara snäll mot sig själv. Det kallas ”självmedkänsla”.

DREAM TEAM

Alla chefer vill ha det, men hur når vi dit? Precis som många andra företag världen över är Google beroende av framgångsrika, effektiva och innovativa arbetsgrupper. 2012 bestämde de sig därför för att söka svaret på vad det är som gör att vissa grupper utvecklas till team medan andra inte gör det. De anställde en grupp forskare och sjösatte projekt Aristoteles med målsättningen att hitta framgångsfaktorn!

Värdefullt arbete

Sedan en tid har alltfler börjat titta på vad det är som bidrar till att en organisation är frisk och hälsofrämjande. Flera studier visar att kommunikation och delaktighet genomsyrar friskfaktorerna på alla nivåer. Det innebär t.ex att det mellanmänskliga samspelet och relationer blir viktiga i det dagliga arbetet.

FÖLJ OSS PÅ