Ledarskapsutveckling

Ledare är viktiga i alla organisationer. De ska fånga upp sina medarbetare och hantera många frågor i vardagen vilket ställer krav på ledarskap. För att lyckas med detta måste ledarna ha en förmåga att se helheten i verksamheten och kunna kommunicera den vidare till medarbetarna på ett tydligt och inspirerande sätt. Våra tjänster inom ledarskap syftar till att ge era ledare verktyg och egna insikter som leder till en direkt förändring i vardagen både på kort och lång sikt.

Kommunikation

I hållbara organisationer har medarbetarna god kunskap och kännedom om hela verksamheten och det är ”högt i tak”. Värdegrunden hålls levande i praktiken och bidrar till trygghet och mening för alla i organisationen. I verksamheter med god kommunikation finns en levande feedbackkultur och där har medarbetarna lätt för att göra sig hörda.

Teamutveckling

Forskning visar att väl utvecklade grupper både presterar bättre tillsammans samtidigt som stressnivån hos individerna sjunker och välmående ökar. Våra tjänster inom teamutveckling tar avstamp i Susan Wheelans världsledande forskning där vår ambition är att skapa förutsättningar för er att gå från att vara en grupp till att bli ett TEAM och tillsammans nå er fulla potential.

Hälsa och Friskvård

Hälsoarbetet är ett gemensamt ansvar hos arbetsgivare och medarbetare, där chefen och organisationen kan skapa förutsättningar för att individen ska kunna, vilja och orka ta ansvar för sin hälsa. I våra tjänster inom hälsa och friskvård vill vi inspirera era medarbetare till val som utvecklar den egna hälsan på ett sätt som både förebygger ohälsa och stärker hälsa.

Arbetsmiljö

En frisk arbetsplats har balans mellan det som krävs och de resurser som står till buds för arbetet. I OSA:n (Organisatorisk och social arbetsmiljö) förtydligar man vad arbetsgivare och medarbetare bör göra för att nå en god social och organisatorisk arbetsmiljö. Våra tjänster inom arbetsmiljö syftar till att ge er inspiration och verktyg för Hur man levandegör ett främjande arbete i vardagen så att förutsättningar för den friska arbetsplatsen skapas.

Personalaktiviteter

När vi träffas och gör bra saker tillsammans utvecklas vårt samarbete, vår kommunikation och vår problemlösningsförmåga. Våra personalaktiviteter syftar till att skapa glädje, engagemang och gemenskap mellan er som deltar på ett sätt som passar alla. Så när ni kommer tillbaka till arbetsplatsen gör ni det med mer energi, många härliga minnen och stärkta relationer.

FÖLJ OSS PÅ

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!