VÄRDEFULLT ARBETE

IKA LÖNN

Idrotts- och hälsopedagog

Utbildare inom hälsopromotion och hälsofrämjande levnadsvanor med lång erfarenhet från olika organisationer.

KONTAKTINFORMATION

010-5164516
info@kryast.se

FÖLJ OSS PÅ

Sedan en tid har alltfler börjat titta på vad det är som bidrar till att en organisation är frisk och hälsofrämjande. Flera studier visar att kommunikation och delaktighet  genomsyrar friskfaktorerna på alla nivåer. Det innebär t.ex att det mellanmänskliga samspelet och relationer blir viktiga i det dagliga arbetet.

Den ädlaste formen av kommunikation är våra handlingar. Det som får störst betydelse är inte det du säger utan vad du gör.

Utgår vi ifrån KASAM så handlar det om att göra organisationen och verksamheten begriplig, hanterbar och meningsfull för alla som arbetar där. Att då ha en levande värdegrund, som omsätts i handling i det dagliga, blir något som bidrar till trygghet, gemenskap och inspiration.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!